Barbados

DEVLETİN ADIBarbados

BAŞŞEHRİBridgetown

NÜFUSU258.000

YÜZÖLÇÜMÜ430 km2

RESMİ DİLİİngilizce

DİNİHıristiyanlık

PARA BİRİMİBarbados doları

Batı Hind Adalarında yer Alan bağımsız bir devlet. Doğusunda Atlas Okyanusu, 160 km batısında Rüzgarüstü Adaları, güneybatısında Venezuella yer alır. En geniş yerleri doğudan batıya 24 km, kuzeybatıdan güneybatıya 34 kilometredir.

Tarihi

Barbados'un 1518'e kadar olan tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu senede adaya çıkan İspanyolların yaptığı köle avı neticesi 1536'da adada hiç yerli kalmamıştır. İspanyolların adadan çekilmesi üzerine, İngilizler adayı ele geçirdiler. 1628'de mülk kolonisi olarak Ada Lord Carlislea'ya verildi. Bir süre sonra adada monarşi tekrar kuruldu. Burada Zenci nüfus hızla arttı. 1934'te adada kölelik kaldırıldı. Zencilerin bir kısmı başka ülkelere göç etti.

Nüfusun hızla artması, ülke dışına göçün yasaklanması ve ekonomik bunalım, 1938'de Barbados'ta ayaklanmalara ve karışıklıklara yol açtı. İngiltere'nin para yardımı ile bu ayaklanmalar ve karışıklıklar bir süre durdu. 1951'de genel oy hakkı verildi. Barbados, 1958'de Batı Hind Adaları federasyonuna katıldı. 1964-65 arası bu federasyonun dağılmaya başlaması üzerine, Barbados, İngiliz Uluslar Topluluğuna başvurarak, 30 Kasım 1966'da bağımsızlığını ilan etti. Düzenlenen anayasaya göre devlet başkanı, bir genel vali tarafından temsil edilen İngiltere kraliçesidir.

Fiziki Yapı

Barbados Adası mercan birikintilerinden meydana gelmiştir. En yüksek noktası olan Hillaby Tepesinin (340 m) bulunduğu kesim hariç genellikle alçak ve düzdür. Mercan resifleriyle çevrili olan adada akarsu çok azdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Adada tropikal iklim hakimdir. Aralık-mayıs ayları arası kuru, haziran-kasım ayları arası ise yağışlı geçer. Ortalama sıcaklık 24oC ile 28oC arasında değişir. Yağış miktarı ortalama olarak 1525 milimetredir. Bu oran kıyılarda düşmekte, iç kesimlerde ise oldukça artmaktadır.

Barbados'un yüksek kesimleri ormanlarla kaplıdır. Ormanlarda maun, palmiye, hintyasemini, demirağacı gibi tropik ağaçlar yer alır. Adanın büyük bir bölümü çiçekli fundalıklarla kaplıdır. Adada tavşan, kuyruksüren, maymun ve kolibri gibi yabani hayvanlar yaşar.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ada nüfusunun % 92'si zencidir. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Barbados'ta kilometrekareye 600 kişi düşer. Ada halkının çoğunluğu Hıristiyan olup % 70'i Anglikan kilisesine bağlıdır. Devlet okullarında eğitim parasız ve 5-14 yaş arasında mecburidir. Yüksek öğrenim kurumları; Batı Hind Adaları Üniversitesine bağlı 1963'te kurulan Barbados Kampüsü ile Codrington Kollejidir. 1743'te kurulan kollej, günümüzde din öğretimi yapmaktadır.

Siyasi Hayat

Barbados, İngiliz Uluslar Topluluğunun bağımsız bir üyesidir. Devlet başkanı bir genel vali tarafından temsil edilen İngiltere kraliçesidir. Yürütme, parlamentoya karşı sorumlu olan başbakan ve bakanların elindedir. Yasama organı, 27 üyeli temsilciler meclisi ile 21 üyeli senatodan meydana gelir. Temsilciler Meclisi seçimle başa gelirken, senato üyeleri genel vali tarafından tayin edilir.

Ekonomi

Barbados ekonomisi genellikle turizme ve şeker üretimine dayalıdır. Hükumet, pamuk gibi ürünlerin yetiştirilmesini özendirerek, tarım ürünlerine çeşitlilik kazandırmaya çalışmaktadır. Adada az miktarda doğalgaz ve petrol üretilmektedir. İmalat, hafif sanayi ağırlıklıdır.

Adada gelişmiş bir karayolu ağı vardır. Güneyinde yer alan Grantley Adams Havaalanı milletlerarasıdır.


02 Mayıs 2014, 19:49
1323 kez okundu

Barbados Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Manolya Ağacı (magnolia Grandiflora) | Manolyagiller (magnoliaceae) | Manometre | Mansur Bey | Mansur Bin Ammar |