Nitration

İngilizce ve Fransız'ca Nitration olarak yazılan yazılan Nitrotion'un Türkçe'de Nitrolama demektir.

Kimyada, nitro grubunu, (-NO2), bir bileşiğe katma işlemidir.

Gerçek anlamda nitrolama, karbon atomuna bağlı olan bir hidrojen atomu yerine NO2 grubunun geçmesidir (benzen'in, metan'm nitrolanması).

Sanayide teşmil yoluyla, bir alkolün hidroksil kökündeki hidrojenin yerine NO2 grubunun geçmesine de nitrolama denir (gliserinin, selülozun nitrolanması); oysa bu işlem aslında nitratlamadır.

Genellikle nitrolama vasıtası derişik nitrik asittir. (HNO3).Nitrik asidin selüloz veya pamukla reaksiyonundan pamuk barutu, fenolla reaksiyonundan pikrik asit, toluenle reaksiyonundan tirinitrotoluen (TNT), gliserinle reaksiyonundan nitro gliserin oluşur.

Nitrolama, reaksiyonun derecesine göre 3'e ayrılır. Kolay nitrolananlar için CH3COOH + HNO3 orta derecede nitrolananlar için HNO3, zor nitrolananlar için derişik HNO3 + derişik H2SO4 kullanılır.


07 Mayıs 2014, 15:30
1950 kez okundu

Nitration Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kadı Adudüddın Icı | Kadı Burhaneddın Ahmed Vedevleti | Kadı Han | Kadı Muhammed Zahid | Kadı Semerkandı |