Şit (şis) Aleyhisselam

Adem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Adem aleyhisselamın oğludur. Adem aleyhisselamın oğullarından Habil ile Kabil arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kabil, Habil'i öldürünce, Allahü teala, hazret-i Adem'e, Habil'e karşılık ihsan olarak, yeni bir oğul verdi. Adem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde, Şit aleyhisselam tek doğdu. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbranice olup, Arapça karşılığı "Allah'ın hibesi" manasınadır. İsmine "Şis" de denilmiştir.

Adem aleyhisselamın oğullarından Kabil, Habil'i şehit ettikten sonra doğmuş olan Şit aleyhisselam, son peygamber Muhammed aleyhisselamın nurunu alnında taşıyordu. Bu sebeple Adem aleyhisselam onu pek fazla seviyordu. Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği sırada da bütün yeryüzünün halifeliğine onu tayin etti. Bu hususta vasiyette bulundu. Ayrıca ilahi sırları bildirip, bütün ilimleri öğretti. Peygamber efendimizin nuruyla ilgili olarak oğlu Şit aleyhisselama şöyle vasiyyet etti:

"Oğlum! Alnında parlayan bu nur, son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et."

Şit, bu vasiyet üzerine saliha bir kızla evlendi. Sonra evlatlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devam ettiler.

Adem aleyhisselamın vefatından sonra, Allahü teala, Şit aleyhisselama peygamberlik verdi. Elli sayfa (forma) küçük kitap indirdi. Bu kitaplarda hikmet ilmi, matematik, sanayi bilgileri, kimya ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmişti.

Şit aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp, her tarafa yayıldılar. Onlara Allahü tealanın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı.

Şit aleyhisselamın dininin esasları, Adem aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uygundu. Şit aleyhisselam ekseriya Şam'da ikamet edip, insanlara, Allahü tealaya iman etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yaptı. Bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti. Şit aleyhisselamın çocukları ve torunları imar ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allahü tealaya ibadet ve taatle meşgul oldular. Gayet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık buğz ve haset yoktu. Kötülüklerden, haramlardan ve isyandan uzak dururlardı. Şit aleyhisselam, Şam'dan Yemen tarafına gidip, azgın ve sapık bir halde yaşayan Kabil'in oğullarını Allahü tealaya iman ve ibadet etmeye davet etti. Fakat bu kavim, Şit aleyhisselamın davetini kabul etmeyip, sapıklıklarında ısrar ettiler. Şit aleyhisselam, onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı. İlk kılıç kullanan odur. Yemendeki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı. Babası, Adem aleyhisselamla veya kardeşleriyle Kabe'yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı.

Son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nuru Şit aleyhisselamdan onun oğlu Enuş'a geçti. Şit aleyhisselam, oğlu Enuş'a, babası Adem aleyhisselamın, Muhammed aleyhisselamın nuruyla ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı ve Enuş'u yeryüzüne halife tayin ederek vefat etti. Ömrünün dokuz yüz on iki veya dokuz yüz elli yahut da dokuz yüz sene olduğu rivayet edilmiştir. Peygamberliğininse, iki yüz seksen iki veya iki yüz on iki yahut da iki yüz kırk iki sene olduğu rivayet edilmiştir.

Şit aleyhisselamdan sonra, çoğalarak yeryüzüne dağılan insanlar, zamanla doğru yoldan uzaklaşıp, çok azgınlık gösterdiler. Allahü teala onlara İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi.

Şit aleyhisselam Adem aleyhisselamın öteki evlatlarının hepsinden güzel ve faziletliydi. Suret ve sirette yani hal ve yaşayışta tıpkı babasına benzediği için Adem aleyhisselam onu diğer evlatlarından çok severdi.


03 Mayıs 2014, 14:58
1188 kez okundu

Şit (şis) Aleyhisselam Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Refik Koraltan | Refik Saydam | Regaib Gecesi | Regülatör | Rehabilitasyon |