Şirk

Alm. Vielgötterei (f), Polytheismus (m), Fr. Polythéisme (m), İng. Polytheism. Allahü tealadan başkasına tapınmak, ibadet etmek, putlara heykellere, canlı ve cansız eşyanın kendisine veya resimlerine tapmak. Allahü tealanın razı olmadığı şeyleri isteyenlerin ve yapanların arzularına, isteklerine uymak, boyun eğmek. Şirk, lügatta "eş, ortak koşmak, tapınmak, boyun eğmek" manalarına gelir. Şirk koşana "müşrik" denir (Bkz. Müşrik). Şirk, Allahü tealayı inkar etmektir.

Şirk, kalp hastalıklarından olan kötü huyların en çirkinidir. Kalpte bulunan imanın gitmesi ve oraya küfrün, inkarın yerleşmesidir. Kötülüklerin en kötüsü, Allahü tealaya inanmamak, O'ndan başkasına tapınmaktır. İnanılması ve ancak kendisine ibadet edilmesi lazım olan tek ve mutlak varlık, Allahü tealadır. Tapınılmağa hakkı olan, yalnız O'dur. O'ndan başka hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Fatiha suresi 5. ayetinde mealen; "Biz yalnız sana ibadet ederiz ve her şeyi yalnız senden isteriz." buyrularak, müminlerin her zaman böyle dua ve niyazda bulunmaları emredilmektedir.

Kur'an-ı kerimde, İbrahim aleyhisselamın kafirlere mealen; "Niçin kendi yaptığınız putlara tapıyorsunuz? Sizleri ve yaptığınız işleri Allahü teala yarattı." dediği haber verilmektedir. Meleklerin, insanların ve cinnin Allahü tealaya inanmaları emrolundu.

Muhammed aleyhisselamın, Allahü teala katından getirip, bildirdiği şeylerin hepsine kalple inanıp, dille ikrar etmeye, söylemeye iman denir. Allahü tealanın bildirdiklerini beğenmemek ve O'ndan başkasına tapınmak, kulluk etmekse küfürdür. Bu ise imanı, inanmayı inkar etmektir.

Allahü tealaya şirk koşmak, günahların en büyüğüdür. Hiç affedilmeyecek olan bir suçtur. Müslümanlardan büyük günah işleyenler, imanla ölünce, sonsuz olarak Cehennem'de kalmazlar. Allahü teala onlara sonsuz azap etmez. Ancak müşriki, sonsuz Cehennem azabında bulundurur. Allahü teala şirki yani küfrü, imanı bozuk olanı asla affetmeyeceğini ve diğer bütün günahları, istediği kimselerden affedebileceğini, Kur'an-ı kerimde vad etmektedir. Nisa suresi 48 ve 116. ayet-i kerimelerinde mealen; "Hiç şüphesiz ki, Allahü teala, kendisine şirk, (ortak) koşanı mağfiret etmez, asla affetmez. Şirkten başka her günahı dilediği kimselerden affeder. Kim Allahü tealaya şirk koşarsa, muhakkak ki, büyük bir günah işlemiş olur." buyrulmaktadır. Lokman suresi 13. ayetinde de mealen; "Lokman (aleyhisselam) oğluna nasihat, öğüt verdiği zaman şöyle demişti: Yavrum, Allahü tealaya şirk, ortak koşma! Çünkü Allah'a şirk koşmak çok büyük bir zulümdür, günahtır." buyruldu.

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de buyurdular ki: "Rabbimden gelen, bana geldi ve bildirdi ki, Allahü tealaya bir şeyi ortak koşmadan ölen ümmetim Cennet'e girer."

Şirk iki çeşittir: Birincisi açık, aşikare şirktir. Buna şirk-i ekber (büyük şirk) de denir. Allahü tealadan başka bir şeye tapmak böyledir. Putlara, aya, güneşe, yıldızlara, ağaçlara ve ineğe vs. tapanlar gibi. Bu şirk küfürdür. Bu müşriklerin ahiretteki cezası, ebedi olarak Cehennem'de kalmaktır. Bakara suresi 217. ayeti sonunda mealen; "Onlar, Cehennem ehli olup, orada ebedi (sonsuz) olarak kalırlar." buyrulmaktadır.

İkincisi, gizli şirktir. Buna şirk-i asgar (küçük şirk) de denir. Bu küfür değildir. Fakat büyük günahtır. Taat ve ibadetlerde riya etmek, gösterişte bulunmak böyledir. Riya, dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek, insanların sevgisini kazanmaktır (Bkz. Riya). Böyle olmak kötü huylu olmaktır ve büyük günahtır. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdular ki:

Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara (gizli şirke) yakalanmanızdır. Şirk-i asgar riya (gösteriş) demektir.

Dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü; Ey kötü insan! Bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettinse, sevaplarını ondan iste, denir.

Nefsin arzularına, isteklerine kavuşmak için mal, para, kadın, rütbe, mevki sevgisini kalbe yerleştirip, Allahü tealayı unutmak. O'nun razı olacağı işlerden uzaklaşmak da gizli şirktir, büyük günahtır. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; "Yeryüzünde tapınılmış olan putların en aşağısı ve en çirkini, nefsin arzularıdır." buyurdu. Halbuki amellerin, işlerin en üstünü, nefsin arzularına uymamaktır. Nitekim Allahü teala Naziat suresi 40 ve 41. ayetlerinde mealen; "Rabbinin makamından (büyüklüğünden) korkup, nefsini kötü arzularından alıkoyanın varacağı yer, elbette Cennet'tir." buyurdu. Hadis-i şerifte de, "Cehennem ateşinden korkan, nefsini (haramların, günahların) lezzetlerinden men eder." buyruldu. İslamiyet mal, mevki sahibi olmayı yasaklamıyor. Kadın, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allahü tealayı unutturacak kadar ileriye giderse ve nefsin kötü arzularını tatmin etmek için olursa kötüdür, o zaman yasaktır.


03 Mayıs 2014, 14:58
1499 kez okundu

Şirk Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Tulyum | Tumanbay (tomanbay) | Tuna Nehri | Tunceli | Tundra |