Şihabüddın-i Sühreverdı

evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimi. İsmi, Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdi, künyesi Ebu Abdullah'tır. Ebu Nasr ve Ebü'l-Kasım Sufi de denildi. Nesebi Ebu Bekr-i Sıddik'a (radıyallahü anh) ulaşır. Şeyh Ebü'n-Necib'in kardeşinin oğludur. 1144 (H.539) senesinde Sühreverd'de doğdu. 1234 (H.632) senesi Muharrem ayında vefat etti.

Şihabüddin Sühreverdi, ilim öğrenmek için Bağdat'a gitti. Amcası büyük alim Ebü'n-Necib Abdülkahir'in sohbetlerinde yetişerek tasavvuf ilimlerini öğrendi. Aynı zamanda Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin sohbetlerinde de bulundu. Basra'da da Ebu Muhammed bin Abdullah'ın sohbetlerine devam etti. Ebu Hafs Sühreverdi; amcasından, Ebu Muhammed Hibetullah bin Şibli, Ebü'l-Feth bin Batti, Ma'mer bin Tahir, Ebu Zür'a Makdisi, Ebü'l-Fütuh Tai ve birçok alimden hadis-i şerif dinleyip, rivayette bulundu.

Kendisinden ise; İbn-i Dübeysi, İbn-i Nukta, Zeki Berzali, İbn-i Neccar, Kavsi, Ebü'l-Ganaim bin Allan, İzz el-Farusi, Ebü'l-Abbas el-Eberkuhi ve birçok alim ilim öğrenip, hadis-i şerif rivayetinde bulundu.

Buyurdu ki:

"Ey oğul! İnsanlarla münakaşa etme. Seni medheden kimsenin sözüne aldanma. Seni kötüleyen kimsenin sözlerinden dolayı da üzülme. Herkese karşı iyi huylu ol. Tevazuya yapış. Çünkü Resulullah efendimiz; "Kim Allahü tealanın rızası için tevazu yaparsa, Allahü teala onu yükseltir. Kim kibirlenir ve böbürlenirse, Allahü teala onu alçaltır." buyurdular.

İyi ve kötü kimseler karşısında her zaman edepli ol. Küçük büyük herkese merhametli ol. Onlara karşı şefkat ve merhamet gözüyle bak. Çok gülme. Çünkü gülmek, gaflettendir ve kalbi öldürür. Resulullah efendimiz; "Eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız, az güler, çok ağlardınız." buyurdu.

Allahü tealanın rahmetinden ümidini kesme. Ümitle korku arasında yaşa.

Ey oğul! Dünyayı terk et (Haram olan, Allahü tealanın yasak ettiği şeyleri ve dünya sevgisini terk et). Çünkü dünyayı isteyenin ve sevenin dini gider. Namazını kıl, orucunu tut. Allahü tealanın veli kullarına; malın, bedenin ve makamınla hizmetçi ol. Onların kalplerini kazan ve onların yaşayışlarına göre hareket et. Ehl-i sünnet itikadında olan alimlerden hiçbirinin sözlerini inkar etme. Eğer inkara gidersen ebediyen felah bulamazsın.

Ey oğul! Allahü tealanın sana rızık olarak verdiği şeylerde cömert ol. Cimrilik, hased, kin ve hileden çok sakın. Çünkü, cimri ve hasetçi kimsenin yeri Cehennem'dir. Hiçbir zaman halini insanlara açma. Zahiri süsleme. Çünkü görünüşü süslemek, batının haraplığındandır.

Rızık konusunda Allahü tealanın vaadlerine güven. Çünkü O, her canlının rızkını vereceğine dair kefil oldu. Allahü teala, Kur'an-ı kerimde mealen; "Yerde yürüyen ne kadar canlı varsa, hepsinin rızkı, ancak Allahü tealaya aittir." buyurdu. (Hud suresi: 61)

İnsanlardan hiçbir şey bekleme. Hakkı söyle. Mahlukattan hiçbirisine meyletme. Malayaniyi terk et. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte; "Kişinin malayaniyi (faydası olmayan şeyleri) terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir." buyurdu.

Ey oğul! İnsanlara nasihat edici ve faydalı ol. Yemeyi, içmeyi, konuşmayı ve uykuyu azalt. Sadece ihtiyacın kadar ye ve zaruret yoksa, konuşma. Çok uyuma. Namaz, oruç ve Allahü tealanın zikriyle meşgul ol. Kalbin mahzun, gözün yaşlar dökücü, amelin halis, duan hamd, arkadaşların fakir, evin mescit, malın ilim, zinetin zühd olsun.

Ey oğul! Fani dünyanın zinetine aldanıp gururlanma. Dünyaya meyleden helak olur. Ahiret yolculuğuna hazır ol. Fırsat elindeyken, Allahü tealadan başkasına gönül bağlama. Bir gün gelir pişmanlığın fayda vermez."

Eserleri:

Ebu Hafs Sühreverdi birçok eser yazdı. Bunlardan bazıları şunlardır: 1) AkidetüErbab-it-Taki, 2) Behcet-ül-Ebrar fi Menakıb-il-Gavs-il-Geylani, 3) Bugyet-ül-Beyan fi Tefsir-il-Kur'an, 4) Avarif-ül-Mearif fi Beyan-ı Tarik-il-Kavm (tasavvufa dair bir eserdir)


03 Mayıs 2014, 14:58
913 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Silikon | Sülün (phasianus Colchicus) | Silindir | Silis | Silis Jeli |