Şihabeddın Muhammed Gurı (muizziddin)

Kuzey Hindistan'ı fethederek Delhi Türk Devletinin temelini atan Gurlu hükümdarı (Bkz. Gurlular). Firuzkuh'ta Gur emiri olan Behaeddin Sam'ın iki oğlundan biri olan Şihabeddin Muhammed Guri, ağabeyi Giyaseddin Muhammed Guri ile birlikte amcaları Hüseyin Cihansuz'un oğlu Seyfeddin'in hizmetinde çalıştılar. Seyfeddin'den sonra Gıyaseddin, Gur tahtına çıktı. Şihabeddin de, onun sercandarı oldu.

Hindistan'a yaptığı akınlarla güçlenen Şihabeddin, Muizziddin ünvanını aldı. Gazne'yi merkez edindi. O, doğuya giderken ağabeyi de, batıda faaliyetlerde bulundu. Karmatilerden Mültan'ı, Hindulardan Uç'u Alan (1175) Muizziddin Guri, Lahor emirini kendisine bağladı (1186). Tarori'de Hindularla yaptığı savaşı kaybettiyse de (1191), ertesi sene, Muinüddin Çeşti hazretlerinin işaretiyle çıktığı seferde, aynı yerde büyük bir Zafer kazandı. Ecmir'i aldı. Mabetleri cami ve medreseye çevirdi. İslamiyeti yaymak için tedbirler aldı. Delhi'yi haraca bağladıktan sonra Kutbeddin Aybek'i Hindistan'a vali tayin ederek Gazne'ye döndü. Aybek, Kuhram'ı merkez edindi.

Muizziddin ağabeyinin vefatı üzerine Gur sultanı oldu. Harzemşahlar ve Hindistan üzerine seferler yaptı. 1204'te Harzemşah üzerine yaptığı seferde, Karahitay ve Oğuzların saldırısına uğrayarak bozguna uğradı (1205). Hindistan'da çıkan bir ayaklanmayı bastırdıktan sonra geri dönerken çadırında öldürüldü (1206).

Oğlu olmadığı için yerini, Ortaasya'dan getirtip yetiştirilmelerine büyük ehemmiyet verdiği Türk komutanlarına bıraktı. Bunlardan Kutbeddin Aybek Delhi merkez olmak üzere Hindistan'da DelhiTürk Devletini kurdu. Velinimetlerine nispetle bu hanedana Muizziler adı verildi (Bkz. Delhi Türk Sultanlığı). Yine Muizziddin'in Türk asıllı komutanlarından Taceddin Yıldız, Gazne'de hükümdar oldu.

Aybek'in damadı, İltutmuş döneminde Gazne de, Delhi Türk Devletine bağlandı (1216).


03 Mayıs 2014, 14:58
1009 kez okundu

Şihabeddın Muhammed Gurı (muizziddin) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Zivircik | Ziya Gökalp Kimdir | Ziya Paşa Kimdir | Ziya ül Hak Kimdir | Ziyaeddin Gümüşhanevi Kimdir |