Şanizade Ataullah Efendi

on dokuzuncu asırda yetişen, müderris ve yazarlardan. İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Asıl adı Mehmed Ataullah'tır. Babası Şanizade Hacı Mehmed Efendidir.

Nerede ve kimlerden öğrenim gördüğü bilinmeyen Ataullah Efendi, medrese tahsilini tamamladıktan sonra, 1765'te müderrislik payesi aldı. Ordu kadısı olan babasının yanında uzun süre çalıştı. İstanbul'a döndükten sonra Eyüp kadılığına tayin edildi (1816). 1819'da Mütercim Asım'ın ölümüyle başlayan vak'anüvislik makamına getirildi. Bektaşi olduğu ileri sürülerek vak'anüvislikten azledildi ve Tire'ye sürüldü. İki ay sonra affedildiyse de müjde getiren habercinin ölüm fermanı getirdiğini sanarak korkudan öldü (1826).

Ataullah Efendi; Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Rumcayı bilirdi. Tıp alanındaki çalışmaları ve eserleriyle meşhur oldu. Şanizade; hekim, mühendis, astronom matematikçi, tarihçi, ressam ve musikişinas bir sanat adamıydı. Şairlik konusunda iddialı olmamakla birlikte, devrin aydınları gibi o da şiirler yazmıştır. Şiirlerinin toplandığı Divan'ı basılmıştır.

Şanizade Ataullah Efendinin diğer eserlerinden bazıları şunlardır: 1) Tarih-i Osmani (4 cild), 2) Miyar-ül-Etibba (tercüme, tıp kitabı), 3) Mir'at-ül-Ebdan (astronomiyle ilgilidir), 4) Kavanin-i Cerrahin (cerrahlıkla ilgili bir eserdir).


03 Mayıs 2014, 14:55
1002 kez okundu

Şanizade Ataullah Efendi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Binom Teoremi | Binicilik | Bira | Birçim Yapraklı Bitkiler (monocotyledonae) | Birgivi |