Şamanılik (şamanizm)

Alm. Schamanismus (m), Fr. Chamanisme (m), İng. Shamanism. Asya'da yayılan bozuk dinlerden birinin adı. Şamaniler, ilahi (semavi) dinlerden hiçbirine inanmayan, yıldızlara, aya, güneşe, heykellere, cinne tapınan kimselerdir. Şaman, bu bozuk inancın en yüksek din adamıdır. Şamanizm inancı Orta ve Doğu Asya'da yaşayan kavimler arasında yayılmıştır.

İnsanlığın ikinci babası olarak kabul edilen Nuh aleyhisselamın üçüncü oğlu Yafes, yüzlerce torunlarıyla Asya'nın ortalarına yerleşti. Orada çoğalarak, doğu Asya'ya ve o zaman mevcut olan karayollarıyla Okyanus adalarına yayıldılar. Yafes, evlatları çoğalınca, onlara reis olmuştu. Bunların hepsi, dedeleri Nuh aleyhisselamın gösterdiği gibiAllahü tealaya ibadet ediyordu. Yafes, nehirden geçerken boğulunca, Türk ismindeki küçük oğlu, babasının yerini tuttu. Bunun evladı çoğalarak bunlara Türk denildi. Bu Türkler, ecdadı gibi Müslüman, sabırlı, çalışkan insanlardı. Bunlar da, zamanla çoğalarak Asya'ya yayıldı.

Yafes'in ölümünden nice yıllar sonra insanlar azmaya, Nuh aleyhisselamın ve oğlu Yafes'in dinini, nasihatlarını unutarak iptidai bir şekilde yaşamaya başladılar. Bunlardan Türklerin yurdu, Asuriler tarafından işgal edildi. Asuriler güneşe, yıldızlara tapıyordu. Türklerin o zaman başlarına geçen bazı hükümdarlar, semavi dini bozarak, onları puta taptırmaya alıştırdılar. Orta ve Doğu Asya'da yaşayan kavimler, yıldızlara, aya, güneşe, heykellere, cinne tapınmaya koyuldular. Bu suretle Asya'da, birçok bozuk inançlar, sapık yollar ortaya çıktı.

Böyle uydurulan, meydana çıkan sapık yollardan biri de Şamaniliktir. Avrupalıların Şamanizm dediği bu bozuk yol, vaktiyle doğu Asya'da putperestlerin uydurduğu bir inanç olup, bugün Sibirya'daki ve Okyanus adalarındaki vahşiler arasında yayılmış haldedir. Tapındıkları şeylerin en büyüğüne şeytan derler. Şaman dedikleri papazları, bir at kuyruğu takar. Güya cinni kovmak için boyunlarına bir davul asarlar. Bu davulu ara sıra çalarlar. Sihir, yani büyücülük, burada keramet sayılır. Şamanizm de, Brehmen ve Buda dinleri gibi, peygamberlerin getirdiği hak dinlerin, asırlar boyunca cahiller, zalimler tarafından bozulması, değiştirilmesiyle meydana gelmiştir.

Miladi 610 yıllarında, Mekke-i mükerremeden yeryüzüne doğan İslam güneşi, ilmi, ahlaki ve her türlü fazilet ışıklarını dünyaya saçınca, Romalıların, Asyaya kadar yayılan sefahat ve ahlaksızlıkları ve Asya'yı, Afrika'yı kaplamış olan inançsızlık, cahillik ve vahşet altında yetişmiş diktatörler, sömürdükleri insanların İslamiyeti işitmelerine, anlamalarına mani oldular. Bu engeller kılıç gücüyle ortadan kaldırıldı. Türk hakanları, asaletleri ve uyanık olmaları sebebiyle İslamiyetin yayılmasına mani olmadılar. Miladi 9. asır ortalarında Müslümanlığı kabul eden Türkler, daha önce batıl, bozuk inançlarını hemen terk ettiler. Türkün asaletiyle İslamiyetin şerefi bir araya gelerek, nice asırlar, İslam nurunun dünyaya yayılmasında büyük hizmetler gördüler. İslamiyetle şereflenemeyen bazı Türk boyları, mesela bunlardan bugün Sibirya'da yaşayan Yakutlar, hala puta tapmaktadır. Hatta, Orta Asya'dan büyük göçlerle batıya giden ve Avrupa'da yerleşen Türk boylarından Bulgarlar, Macarlar vs. Hıristiyanlaşarak Türklüklerini de kaybetmişlerdir.


03 Mayıs 2014, 14:55
1275 kez okundu

Şamanılik (şamanizm) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Nahıl (nahl) | Nahid Sırrı Örik | Nakıbüleşraf | Nakış | Nakkaş |