İzobar

Alm. Isobare, Fr. Isobare, İng. Isobar. Kimyada, kütle numarası aynı fakat atom numarası ve kimyasal özellikleri farklı olan atomlar için kullanılan bir terim. Helyumun bir izotopu, hidrojenin bir izotopu ile izobardır. He3, 2 proton ve 1 nötron ihtiva eden çekirdeğe, H3 (trityum), ise 1 proton ve 2 nötron ihtiva eden çekirdeğe sahiptir. Yani bu iki elementin atom numaraları (proton sayıları) farklı fakat kütleleri aynıdır. İzobarlara misal olarak 48Cd113 - 49In113, 51Sb123 - 52Te123 verilebilir ve bunlar kararlı izobarlardır.

İki komşu izobar elementler pozitron veya beta dezentegrasyonu yaparak birbirine geçiş yapabilirler. Mesela 37Rb87 38Sr87 izobar çiftinde Rb bir (b-) dezentegrasyonu yaparak kararlı olan 38Sr87 halini alır.


03 Mayıs 2014, 14:41
1384 kez okundu

İzobar Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Mescid-i Aksa | Mescid-i Dırar | Mescid-i Haram | Mescid-i Kuba | Mescid-i Nebı |