İzn-i Sefıne

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek yabancı gemilere verilen izinlere karşılık alınan resim (harç, vergi). Fatih Sultan Mehmed Han Anadolu Hisarını tamir ettirip Rumeli Hisarını yaptırdığı sene (1452) ilk defa sefine harcı alınmaya başlandı. İstisnasız bütün yabancı gemilerin muayenesi ile geçme hakkı alındıktan sonra gitmelerine müsaade ediliyordu. 1650-1669 yıllarında yapılan antlaşmalara göre, izn-i sefinenin miktarı her gemi başına 300 Akçe olarak tesbit edildi. Ancak sonraki yıllarda gemilerin buharlı ve yelkenli olmalarına göre farklı ücretler alındı. Geçişlerden o zamanki paraya göre senelik ortalama olarak 2500 altın gelir sağlanıyordu.

İzn-i sefine fermanları ekseriya isim yerleri açık olarak Divan-ı Hümayun kalemince hazırlanırdı. Alınan paralar devletin umumi gelirleri kısmına dahil edilmezdi. Bunlar önceleri Divan-ı Hümayun kalemine ayrılırken sonraları liman idaresine bırakıldı.


03 Mayıs 2014, 14:41
872 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Sühreverdiyye | Sikke | Siklamen (cyclamen) | Siklon | Siklotron |