Yonca

Yonca, Baklagiller (Fabaceae) familyasından, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adıdır. (Trifolium)

Çok yıllık bir yem bitkisi olan yonca, iyi beslenme özelliği ve yüksek veriminden dolayı yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılır. Yonca otu diğer yem bitkilerine oranla protein, vitamin ve mineral maddece zengindir. Değerli bir yem bitkisi olan yoncadan ot, silo yemi, palet yem, yonca unu, yer örtüsü ve yeşil gübre olarak yararlanılır.

Yoncanın yem bitkileri içerisinde çok önemli bir yer almasını sağlayan özellikler şunlardır:

  1. Geniş bir uyum (adaptasyon) kabiliyetine sahiptir. Sibirya ve Alaska gibi çok soğuk (- 50oC) bölgelerden Kaliforniya gibi sıcak (6O0C) bölgelere kadar değişik iklim ve toprak şartlarında yetişebilmektedir.
  2. Ot verimi diğer yem bitkilerinden daha yüksektir.
  3. Besleme değeri çok yüksektir. Bunun da sebebi; yonca otu proteince zengindir ve birim alandan alınan ham protein verimi yüksektir. Yonca otu vitaminlerce zengindir. Bünyesinde en az 10 vitamin bulunduğu bilinmektedir. Yonca otu mineral maddelerce zengindir.
  4. Yonca otunun hazmedilebiliriik oranı yüksektir.
  5. Ekim sisteminde kendinden sonra gelen ürünün verimini artırır.
  6. Uzun ömürlü bir bitkidir. 7-10 yıl ürün alınabilir
  7. -Biryıl içerisinde yapılan biçim sayısı çokfazladır.

Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50–80 cm dir. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120–180 cm dir. Bu nedenle, anavatanı olan Ortadoğu bölgesinin şartları ile birebir özelliklere sahip olup, kuraklığa dayanıklıdır. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle meraların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve meranın kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle süt verimini % 30'lara kadar artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok besleyicilik değeri olan yoncada, içerisinde 10 kadar vitamin de vardır. Tetraploid genetik yapıya sahip bir bitkidir.


10 Mayıs 2014, 12:26
1593 kez okundu

Yonca Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

B | Baas Partisi | Baba Cafer Zindanı Kimdir | Baba Haydar Semerkandi Kimdir | Baba Yusuf Sivrihisari |