İbrahim Hakkı Paşa

Meşrutiyet dönemi Osmanlı sadrazamlarından. 1863'te İstanbul'da doğdu. Şehremaneti MeclisReisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğludur.

1882'de Mülkiye Mektebini bitirdi. 1884'te Mabeyn tercümanlığına tayin oldu. Bu görevi sırasında Hukuk Mektebinde tarih, siyaset hukuku, idari hukuk ve devletler hukuku dersleri verdi. 1894'te Babıali hukuk müşavirliği görevine getirildi.İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan Kamil Paşa başkanlığındaki hükumette maarif ve dahiliye nazırlığı yaptı (1908). Aynı yılın sonlarında Roma büyükelçiliğine,Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifası üzerine de 1910'da sadrazamlığa getirildi. 1911'de Rıfat Paşanın ParisBüyükelçiliğine tayin edilmesi üzerine Hariciye Nazırlığını da üstlendi. Bu sırada İtalyanların Trablusgarb'a saldırmaları İbrahimHakkı Paşanın sadrazamlıktan istifasına sebeb oldu (Eylül 1911). 1915'te BerlinBüyükelçiliğine tayin edildi. Birinci Dünya Harbine son vermek üzere Brestlitovsk görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinde yer aldı (Mart 1918). Berlin'deki görevine döndükten kısa bir süre sonra öldü (29 Temmuz 1918). Cenazesi İstanbul'a getirilerekYahya Efendi Türbesine gömüldü.

Eserleri:

Üç ciltlik Tarih-i Umumi (1888-1889),MehmedAzmi ile birlikteMuhtasarİslam Tarihi (1889), KüçükOsmanlı Tarihi (1890) ve iki ciltlik Hukuk-ı İdare (1890-1891) dir.


03 Mayıs 2014, 14:07
1182 kez okundu

İbrahim Hakkı Paşa Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Yarpuz (mentha Pulegium) | Yasama Dokunulmazlığı | Yasemin Çiçeği (jasminum Oficinale) | Yaser Arafat | Yat |