Vahşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan eshabdan. Adı, Vahşi bin Harb Habeşi'dir. Hazret-i Hamza'nın Bedir Gazasında öldürdüğü Tu'ayme'nin kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydi. Habeşli olduğu için, el ile ok (harbe) atmada ustaydı. Uhud Gazasında, Cübeyr buna; "Hamza'yı öldürürsen azad ol!" demişti. Hind de, babasının ve amcasının intikamı için, Vahşi'ye mükafat vad etmişti. Uhud Savaşında Vahşi, taş arkasına saklanıp hazret-i Hamza'ya ok atarak ağır yaraladı ve kılıcıyla şehit etti. (Bkz. Hamza bin Abdülmuttalib)

Uhud Savaşında Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem birkaç kafire beddua etmişti. Vahşi'ye niçin lanet etmiyorsun dediklerinde; "Mirac gecesi, Hamza ile Vahşi'yi kolkola, birlikte Cennet'e girerlerken görmüştüm." buyurdu.

Hicretin sekizinci yılında Mekke feth edildiği gün, Resulullah, Kureyş'in hepsini affetti. Yalnız on kişinin adını söyleyip, bunları gören öldürsün buyurdu. Hind ile Vahşi bunlar arasındaydı. Hind, Müslüman oldu. Vahşi Mekke'den kaçtı. Bir zaman uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman olup, Medine'de mescide gelip selam verdi. Resulullah selamını aldı. "Ya Resulallah, bir kimse Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup, temiz iman etse Resulullah'ı canından çok sevici olarak, huzuruna gelse, bunun cezası nedir?" dedi. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem; "Iman eden, pişman olan affolur. Bizim kardeşimiz olur." buyurdu. "Ya Resulallah, ben iman ettim. Pişman oldum. Allahü tealayı ve O'nun Resulünü her şeyden çok seviyorum. Ben Vahşi'yim." dedi. Iman edip, affa kavuştu ve Eshab-ı kiram olmakla şereflendi. Fakat Yemame tarafına gitmesi emrolundu. Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) karşı çok mahçup olup, başını eğip hep öyle yaşadı. Bir daha Medine'ye gelmedi.

Hicretin on birinci senesinde hazret-i Ebu Bekr'in halifeliği sırasında Yemame'de mürtedler (dinden dönenler) ile çok şiddetli harp oldu. Müseyleme ordusundan 20.000 kişi öldü. Halid ibni Velid askerlerinden 2000 kişi şehit oldu. Önce Müslümanlar bozuldu. Sonra hazret-i Vahşi kahramanca saldırıp, hazret-i Hamza'yı şehit etmiş olduğu kılınçla yalancı peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemet-ül Kezzab'ı öldürdü. Bunu gören Müslümanlar hücum ederek Zafer elde ettiler. Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem Vahşi'yi Yemame tarafına göndermesinin büyük mucize olduğu böylece meydana çıktı. (Bkz. Müseylemet-ül Kezzab)

Vahşi radıyallahü anh, Yermük Gazasında da bulunup, Rumlara karşı çok kahramanlıkları görüldü. Humus'ta yerleşti. Hazret-i Osman zamanında orada vefat etti.


03 Mayıs 2014, 13:53
1154 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Farklılaşma | Farmakoloji | Farmakope | Faruk Kadri Timurtaş | Faruk Nafiz Çamlıbel |