Test

Alm. Test (m), Eignungsprufung (f), Fr. Test (m), İng. Test. Önceden hazırlanmış bazı şartlar altında bir kişi veya grubun belli bir işi yapması veya problemi çözmesi için göstermiş olduğu kabiliyeti ölçmek için eğitim ve psikolojide istifade edilen bir nevi ölçme metodu, imtihanı. Problem, yazılı veya sözlü olarak sorulabilir. Cevaplar kağıt üzerine hazırlanmış kısımlara tarif üzere doldurulur. Testler en çok okullara talebe kaydederken, iş yerlerine personel seçilirken ve hastanın şuur altında yatan sıkıntılarını ortaya çıkartmak maksadıyle psikolog ve psikiyatristler tarafından kullanılır. Testlerle elde edilen değerlendirme klasik imtihan şeklinden daha başarılıdır. Test çok soru sormaya elverişli olduğu için konuyla ilgili bütün muhtevayı içine Alacak şekilde hazırlanmaya müsaittir. Testte, okuma kolaylığı olduğu ve bilgisayarla değerlendirme yapıldığı için sonuç çabuk elde edilir.

Zeka ölçmek, test usulünü kullanarak kabiliyetleri meydana çıkarmak, ilk olarak Osmanlılarda başladı. Osmanlılar ırk, din, milliyet gözetmeksizin hakim olduğu topraklarda yaşayan ahaliden keskin zekalı çocukları teste tabi tutarak seçer ve saraydaki Enderun mekteplerinde yetiştirirlerdi. Eğitim süresince testler devam ederek her talebe kabiliyetine, en çok ilgi duyduğu sahalara, beden ve ruh sağlığının durumuna göre devletin çeşitli kademelerinde görevlere getirilirdi. Daha küçük yaştaki bütün çocuklarda yapılan kabiliyet tespiti sonucu sanat, ziraat dallarında da yetişecek olanlar, çırak olarak işyerlerine alınırdı. Avrupa, Osmanlıların tatbik etmekte olduğu test usullerinin farkına 18. yüzyılda vararak bu yöndeki çalışmalarını arttırdı. Zihin testleri 1890 senesinde Fransız Binet Simon tarafından hazırlanarak kitap halinde neşredildi.

İyi bir testte aranılan belli başlı özellikler kısaca şunlardır:

1. Soru sorma, cevap verme ve cevapların değerlendirilmesi yönüyle objektif olması.

2. Test aynı kişilere veya bu kişilere benzer başka gruba sorulduğunda neticenin fazla değişmemesi.

3. Testin ölçülecek konuya tam uygun olması.

4. Kullanışlı olması.

Testler ana hatlarıyla üç sınıftır. Bunlar; zihni testler, başarı testleri ve yapma testlerdir. Zihni testlerde kişinin zeka, kabiliyet ve şahsiyeti incelenir. Kabiliyetler içine; matematik, hafıza, idrak, hayal, müzik, duyma ve hareketler girer. Şahsiyetlerse heyecan, tavır, alakalar, ahlaki hükümler, mizaç halleridir. Başarı testleri, belli konularda elde edilmiş bilgileri doğru-yanlış, seçmeli, resimli, hatta kısa cevaplı olarak isteyerek netice elde etmek içindir. Bir de yapma testler vardır ki, bu testler tanıma, minyatür, iş örneklerini değerlendirmede esas alınır.

Testlerin kullanma alanları çok yapılmıştır. Birçok konuda istatistiki testler, ekonomide konjiktür testleri, tek bir kabiliyeti ayırt etmek için analitik testler, davranış tespit testleri, kişilik testleri özel maksatlarla hazırlanmış testlerden birkaçıdır.

Zeka testleri çevreye en iyi uyum sağlayan, kabiliyetli kişileri bulup ortaya çıkarmak için başvurulan en mühim testtir. Bu testlerde zeka katsayısı (IQ) tespiti yapılır. IQ Akıl yaşının gerçek yaşa bölümünden elde edilen sonuçtur. Zeka testinden elde edilen sonuç kişinin akıl yaşını verir. Mesela, akıl yaşı 12 sene (veya 144 ay) çıkan bir kişinin gerçek yaşı 10 sene 6 ay (veya 126 ay) ise bu kişinin IQ değeri 144/126 veya 1.14'tür. Tatbikatta bu değer 114 olarak kullanılır. Normal bir kişinin IQ değeri 90-108 arasında yer alır. IQ değeri 60'tan aşağı olanlar geri zekalı; 119'dan yukarı olanlar ileri zekalıdır. 140 ve yukarısı IQ'ya sahip olanlar, fevkalade zeki kimselerdir.


03 Mayıs 2014, 13:29
1333 kez okundu

Test Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Alacak | Alaeddin Ali Çelebi Kimdir | Alaeddin Ali Sabir Kimdir | Alaeddini Attar Kimdir | Alaeddin Bey Kimdir |