Tesettür

Alm. Sich-Bedecken (n); Verschleirung (f), Fr. Se couvrir; se voiller, İng. To conceal oneself; to veil oneself. Örtünme, giyinme. Arapça "setr" kelimesinden türeyen tesettür, lügatta "kapanıp gizlenme, örtünme, giyinme, kuşanma" manalarına gelir. Tesettür, erkeklerin ve kadınların, vücutlarının avret mahalli sayılan kısımlarını göstermemelerine, örtmelerine denir.

İnsanları, kadın olsun, erkek olsun giyinmeye, örtünmeye zorlayan pekçok sebepler vardır. İçinde yaşadığı tabiat şartları, iklimler, mevsimler, mensup olduğu milletin kültür değerleri, inanıp teslim olduğu dinin emirleri ve yasakları, hatta töre, örf ve adetleri, ahlaki telakkileri, çalıştığı iş ve mesleğinin şartları, yaşları, cinsiyetleri, zevkleri ve ekonomik durumları, giyinmelerini, kuşanmalarını ve örtünme şekillerini etkilemekte ve biçimlendirmektedir. Yeryüzünde insanların örtünme şekillerine bakarak yaşadığı coğrafi muhitini, mensup olduğu milletini ve dinini kolayca anlamak mümkün olmaktadır. Milletlerarası kültür alış verişleri, insanların giyinme, örtünme şekillerini etkilemesine ve moda adı altında geniş kitlelere yayılmasına rağmen milli ve mahalli zevkler daima önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında, dinlerin tayin ettiği ölçü, örtünmede asırlar boyunca hiç değişmeyen temel unsur olmuştur. Şu kadar var ki, insanlar, milli kültür ve medeniyetlerini yaşamaktan da hususi bir zevk duymaktadırlar. Örtünmenin şekline ait şartlar her devirde ve her milletin milli kültürüne, dini inancına uygunluk arz ederek çeşitli değişikliklere uğramıştır.

Örtünmek için elbise giymek, yemek ve içmek gibi insan hayatının devamı için zaruri bir ihtiyaçtır. Şekilleri, renkleri ve zevkleri ne olursa olsun örtünmeye yarayan giyecekler, hayatın devamı için lazım olan bir ihtiyacı karşıladığı gibi, insanların ayıbını örtmekte, haya, utanma duygusunun kalkmamasını sağlamakta, fertlerin toplum içinde rezil ve bayağı bir hale düşmemesini temin etmektedir. Çıplaklığın yol açtığı çirkin hayatı, fuhşu zinayı önlemektedir. Erkeğe ve kadına, hemcinsleri arasında şerefli bir mevki kazandırmaktadır. Hayvanlar gibi bir yaşayış tarzından kurtarmaktadır. Irz ve namuslarını korumakta, Aile düzenini muhafaza etmekte yardımcı olmaktadır.

Ayrıca kadınların erkeklere karşı örtünmesi, bunların namuslarını korumak için olduğu gibi, bu örtüler kadınla erkeği birbirinden ayıran manevi sınırlar olmaktadır. Örtüler, erkekle kadın arasına konulan haya perdeleridir. Örtünen kadının bir erkek hayalinde daha güzel canlandırılması, kadının şerefini azaltmamakta, bilakis yükseltmektedir. Onu günlük kullanılan meta olmaktan çıkarmaktadır.

Dinimiz, örtünme için bir şekil şartı bildirmemekle beraber, tesir sahasına aldığı kültür ve medeniyetlerin hem muhtevasında ve hem de şeklinde önemli izler bırakmıştır. İslamiyet, giyim ve kuşam konusunda ana prensipler vaz ederek ve kendinin koyduğu bu hükümlere aykırı düşmeyen milli örflere ve adetlere uyarak giyinmeyi, örtünmeyi istemektedir. Fertlerin zevklerini, sosyal şartlarını ve hatta cinsiyet durumlarını nazarı itibara almaktadır. Kur'an-ı kerimde, erkeklerin ve kadınların belli ölçüler içinde örtünmeleri ve giyinmeleri emredilmiştir.

Kur'an-ı kerim, insanların mahrem yerlerini teşhir etmelerinin çirkin olduğunu bildirmekte, bugünkü psikiyatristlerin "ruhi sapıklık" olarak tarif ettiği çıplak yaşamayı yasaklamaktadır. İnsanların bu çirkin davranıştan kurtulmasını ve cemiyetin yadırgamıyacağı bir tarzda giyinip süslenmelerini emretmektedir. En iyi örtünme şekli, sade, temiz, gösterişten uzak ve insanlara ibadetlerinde huzur veren bir tarzdır. Giyeceklerin, avret mahallini örtecek şekilde geniş olması yeterlidir. Belli bir örtüyle örtünmeleri şart değildir. Dinin emir ve yasaklarında mükellef (sorumlu) olan bir insanın namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Hanefi ve Şafii mezheplerinde erkeklerin, namaz için avret mahalli, göbekten diz altına kadardır. Hür olan kadınların, avuç içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, namaz için avrettir. Avret yerlerini örtmek namazda da, namaz dışında da farzdır. Allahü teala Kur'an-ı kerimde, Ahzab suresi 59. ayetinde mealen; "Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki: Hacetleri için dışarı çıkacakları zaman cilbablarını, dış elbiselerini üzerlerine giyip onunla örtünsünler!" ve Nur suresi 31. ayetinde mealen; "Ey Resulüm! Mümin kadınlara söyle ki: Gözlerini haramlardan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar! Zinetlerini açmasınlar! Bunlardan zarurete binaen görünen kısmı (yüzler ve eller) hariç. Baş örtülerini yakalarının üzerine çeksinler ki, yakalarını (yani boyun, gerdan, göğüsleri ve saçları) örtülmüş olsun!" buyuruyor.


03 Mayıs 2014, 13:29
1944 kez okundu

Tesettür Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Mübarek Geceler | Mübarekdikeni (cnicus Benedictus) | Mücahid Bin Cebr | Müceddid | Mücevher |