Termodinamik

Alm. Thermodynamik, Wärmekraftlehre (f), Fr. Thermodynamique (f), İng. Thermodynamics. Enerji ve enerji dönüşümlerini, entropiyi ve burada maddenin fiziki özellikleri arasındaki bağıntıları inceleyen bir ilim. Termodinamik fiziğin bir koludur. Diğer ilimlerde olduğu gibi, termodinamik de esas olarak önce gözleme, deneye dayanır. Sonra elde edilen neticelerden termodinamiğin kanunları formüle edilir. Bu kanunlar, termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü kanunlarıdır. Sıfırıncı kanun ısıl denge ve sıcaklıkla, birinci kanun enerjiyle, ikinci kanun entropiyle ve üçüncü kanun mutlak entropiyle ilgilidir. Mühendislik problemlerinin çözümünde en çok termodinamiğin birinci kanunu ve ikinci kanunu kullanılır.

Kapalı sistemler için termodinamiğin birinci kanunu, herhangi bir hal değişimindeki ısı değişimi, iş değişimi ve iç enerji değişimi arasındaki bağıntıyı belirler. Buna göre ısı değişimiyle iş değişimi arasındaki fark iç enerji değişimine eşittir.

Sıcaklıkla ısı birbirinden ayrı kavramlardır. Sıcaklık sisteme ait bir özelliktir. Isı ise sisteme ait özellik değildir. Isı, sistem sınırında sıcaklık farkından dolayı meydana gelen enerji akışıdır. Bu sebeple, denizin veya havanın sıcaklığı şu kadar derece demek doğru, fakat ısısı şu kadar derece demek yanlıştır. Sıcaklık ve ısı ifadeleri çoğu zaman gazetelerde, radyoda ve halk arasında yanlış kullanılmaktadır.

Termodinamiğin ikinci kanununun iki ifadesi vardır:

Kelwin Planck ifadesi: Bir ısı kaynağından ısı çekerek bu ısının tamamını işe çeviren bir ısı makinası yapmak mümkün değildir.

Clausius ifadesi: Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı nakli ancak dışarıdan bir enerji vermek suretiyle mümkün olur (buzdolaplarında olduğu gibi).

Termodinamiğin ikinci kanununun önemli konularından biri de entropidir. Kainattaki bütün olaylarda entropi (değişiklik) artışı vardır. Bu sebeple kainatın entropisi hızla artmaktadır. Nihayet kainatın entropisi maksimum noktaya gelecektir. Maksimum olması demek, daha fazla artmaz demektir. Bu da entropi artışını meydana getiren kainattaki olayların durması demektir. Kainattaki olayların durması, bitmesi demekse kıyametin kopması demektir. Burada olduğu gibi, müsbet ilimler doğru anlaşılır ve herhangi bir felsefi görüşe alet edilmezse insanı gerçeğe ve Allah'a götürmektedir.


03 Mayıs 2014, 13:28
1549 kez okundu

Termodinamik Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Aşiyan | Aşure Günü | At | At Meydanı | At Yarışları |