Sühreverdiyye

tasavvufta, Ebu Hafs Ömer bin Muhammed Şihabüddin Sühreverdi ve talebelerinin takip ettikleri yol, tarikat.

1145 (H.539) senesinde İran'ın Sühreverdi bölgesinde doğan Şihabüddin Sühreverdi, Ebü'n-Necib Sühreverdi'nin ilim meclislerinde yetişti. Avarifü'l-Mearif adlı eserinde tasavvufun hakikatlerini açıkladı.

1234 (H.632) senesinde Bağdat'ta vefat etti. Hazret-i Ali vasıtasıyla Peygamber efendimize ulaşan Sühreverdiyye yolunun Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinden sonraki silsilesi şöyledir: Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Ali Rodbari, Ebu Ali Katib Hüseyin, Ebu Osman Mağribi, Ebü'l-Kasım Gürgani, Ebu Bekr Nessac, Ahmed Gazali, Ziyaüddin Ebü'n-Necib, Abdülkahir Sühreverdi, Şihabüddin Sühreverdi.

Sühreverdiyye yolunda zikr-i cehri (Allahü tealanın adını sesli anmak) vardır. Zikr-i cehri, hazret-i Ali'den oniki imam vasıtasıyla gelmiştir. Bunların sekizincisi olan İmam-ı Ali Rıza'dan Ma'ruf-ı Kerhi almış ondan da Sırrı Sekati ondan da Cüneyd-i Bağdadi almıştır. Cüneyd-i Bağdadi'den sonra kollara ayrılmış ve talebelerinden Ebu Ali Rodbari yolundan, Kübreviyye, Edhemiyye, Çeştiyye, Bedeviyye ve Sühreverdiyye yolları hasıl oldu.

Bu yolun esasları; bütün diğer tarikatlarda olduğu gibi nefsin isteklerine karşı durmak, Allahü tealanın emir ve yasaklarına uymak, insanlara hizmet etmektir.

Sühreverdiyye yolunun kurucusu olan Şihabüddin Sühreverdi hazretleri oğluna nasihat ederek buyurdu ki: "Ey Oğul! Bu fani dünyanın zinetine, süsüne aldanıp gururlanma. Bir kimse dünyaya meylederse, helak olur. Ahiret yolculuğuna hazır ol. Fırsat elindeyken Allahü tealadan başkasına gönül bağlama. Bir gün gelir pişmanlığın da fayda vermez."


03 Mayıs 2014, 13:06
1170 kez okundu

Sühreverdiyye Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Gorno-altay | Goril (gorilla Gorilla) | Gotlar | Gotik | Grafoloji |