Stagflasyon

İng. Stagflation, Fr. Stagflation, Alm. Stagflation. Enflasyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım. Durgunluk içinde enflasyon veya enflasyon + işsizlik diye Türkçeye çevrilmeye çalışılan stagflasyon, İngilizcedeki durgunluk "stagnation" kelimesinin baş tarafı ile yine aynı dildeki inflation kelimesinin son tarafının stagflation olarak birleştirilmesiyle türetilmiş bir kavramdır.

Çağımızın iktisadi bunalımı olarak nitelenebilen stagflasyon; işsizliğin, yetersiz bir ekonomik büyümenin, kullanılamayan üretim kapasitelerinin, yaygın ve sürekli fiyat artışları ile bir arada görüldüğü bir ekonomik rahatsızlık olarak tanımlanabilir.

Enflasyon olarak bilinen iktisadi bunalım gibi, stagflasyonu açıklamaya çalışan birçok teoriler ve yaklaşımlar vardır. Bunlar stagflasyon diye isimlendirilen bunalımı, esas itibariyle, aşağıdaki faktörlere bağlamaktadırlar. Özetle ifade etmek gerekirse bu faktörler şunlardır:

Mal ve emek piyasalarının farklı şartlar altında dengeye gelmeleri;

İşsizlikle mücadele politikalarında yapılan yanlışlıklar;

Eksik rekabet şartlarında çalışan firmaların yüksek fiyat politikaları;

Ekonomide gelir paylaşım mücadelesinin şiddetlenmesi, çalışma barışının bozulması, ücretlerin aşağıya doğru esnek olmaması;

Teknolojik değişmeler;

Enflasyonla mücadele etmeyi amaçlayan politikaların yetersizlikleri;

Dış ekonomik faktörler (Petrol fiyatlarının artması, savaş veya milletlerarası nitelikteki politik krizler gibi).

İktisat politikalarının gerçekleştirmeye çalıştıkları temel ekonomik gayelerin içinde fiyat istikrarı ve tam istihdamın çok önemli bir yeri vardır. Stagflasyon olarak bilinen bu bunalım her maksadı da zedelemektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Çağdaş iktisat teorisi, işsizlik ve enflasyon ile aynı anda mücadele etmeyi sağlayacak iktisat politikaları bakımından oldukça yetersiz görünmektedir. Bunun sebebi, enflasyonla mücadele edildiğinde genellikle işsizliğin artış eğilimi içine girmesi; işsizlikle mücadele edildiğinde ise enflasyonun veya fiyat istikrarının sarsılmasıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse maksatlar arasında çatışma vardır. Her ikisine birden aynı anda ulaşmak güç görünmektedir.

Bazı iktisatçılara göre sektörel ve bölgesel iktisat politikalarıyla stagflasyonla mücadele etmek mümkündür. Kimi iktisatçılara göre de maliye politikaları (yani vergi harcama ve politikaları) işsizliği önlemek için genişletici şekilde; para politikaları ise enflasyonu önlemek için daraltıcı şekilde kullanılabilir. Bu araçların etkileri kısa dönemde birbirleriyle çatışsa bile uzun dönemde hem işsizlik hem de enflasyon azaltılabilecektir. denmektedir.


03 Mayıs 2014, 13:02
1274 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kemaleddin Bey | Keman | Kemençe | Kemer | Kemosentez |