Soyadı

Alm. Familienname (f), Fr. Nom (m) de famille, İng. Family name. Bir kimsenin asıl adından sonra gelen ve ortak soyunu belirten kanunen mecbur Aile ismi. İlk insan ve ilk peygamber hazret-i Adem'den itibaren, insan nüfusu arttıkça aynı ismi taşıyan insanların sayısı da fazlalaşmıştır. Benzer veya aynı ismi taşıyan kişileri birbirinden ayırmak için, lakap ve ünvanlar kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca, bir ailenin soyunu sopunu belirtmek, diğer ailelerden ayrılabilmesi için "Soyunun ismini, şeceresini" tanımak, bilmek lazımdır. Bu bakımdan Osmanlılar zamanında, Trakya ve Anadolu'da her ailenin bir lakabı vardı. Ona göre aileler anılır diğer sülalelerden ayrılırdı. Mesela, Bayraktaroğulları, Hatipoğulları, Kılıçlıoğulları, Kökçüler, Hacı Aliler, Celalzadeler gibi.

Cumhuriyetten sonra, 21 Haziran 1934 tarih 2925 sayılı Soyadı Kanunu ile soyadı, mecburi hale getirildi. Yine aynı kanunun 7 ve 8/c maddelerine göre, rütbe, memuriyet, aşiret, yabancı ırk ve millet isimleriyle, umumi adaba uygun olmayan veya iğrenç, gülünç olan soyadları kullanılamaz. Ayrıca bütün ünvan ve lakaplar kaldırılmıştır. Mesela; Ağa, Paşa gibi ünvanlar kullanılamaz olmuştur.

Her çocuk baba, her kadın koca soyadını kullanmak mecburiyetindedir. Boşanan kadın dilerse koca, dilerse baba soyadını kullanır. Tarih ve kanun no; kanuna göre ise, kadın dilerse evlendiği halde de kendi baba soyadını kullanabilmektedir. Soyadını değiştirmek, mahkeme kararı ile mümkündür.


03 Mayıs 2014, 13:02
1147 kez okundu

Soyadı Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Karides (crangon Crangon) | Karikatür | Karyotip | Kas | Kasa |