Selim Sırrı Tarcan

Türk spor eğitimcisi. 25 Mart 1874'te Yunanistan'da Mora Yarımadasının Yenişehir'inde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Galatasaray Sultanisinde tahsiline devam etti. 1896'da Mühendishane-i Berri-i Hümayunu bitirdi ve İzmir'de İstihkam Subayı olarak vazifeye başladı. Aynı zamanda çeşitli okullarda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Harbiye Nezareti tarafından gönderildiği İsveç'te KraliyetAskeri Beden Eğitimi ve Jimnastik Akademisini 1909'da bitirdi. Yurda dönüşündeTürkiye'deki okullarda İsveç jimnastiğinin yaygınlaşmasında etkili rol oynadı. Şahsi çabalarıyla, Türkiye'de ilk defa idman bayramını 12 Mayıs 1916'da düzenledi.

Cumhuriyetten sonra kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin başkanlığını 1930'a kadar üstlendi. 1933-35 yılları arasında radyoda beden eğitimi ve sporla ilgili konuşmalar yaptı. 1935'te Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğinden emekliye ayrıldı. Aynı yıl Ordu milletvekili olarak meclise girdi.

Uzun yıllar beden eğitiminin, özellikle ilkokullarda, yaygınlaşması için fahri olarak çalıştı. Spor ve beden eğitimi konularında çok sayıda broşür ve kitap yayımladı. 2 Mart 1956'da İstanbul'da öldü. Ankara'da yapılan bir Kapalı Spor Salonuna Selim SırrıTarcan ismi verildi.


03 Mayıs 2014, 12:54
1185 kez okundu

Selim Sırrı Tarcan Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Hicrı Yıl | Hücumbot | Hiciv-hicviye | Hyde Park | Hidralar (hydrozoa) |