Ortaklık

Alm. Partnerschaft, Teilhaberschaft (f), Fr. Participation (f), İng. Partnership. Birden çok sayıdaki kişinin, sermayesinin emeğini birleştirerek kazanç sağlamak maksadıyla yaptıkları çok taraflı sözleşmelerdir.

Ortaklıklar, genellikle (adi ortaklık hariç) tüzel kişiliğe sahiptirler. Ticari ortaklıklar Türk Ticaret Kanunu'na göre kollektif, komandit, limited, kooperatif ve adi ortaklık olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Donatma iştiraki, ortaklıkların özel bir türü sayılabilir. (Bkz. Şirketler)


03 Mayıs 2014, 12:14
1026 kez okundu

Ortaklık Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

İbrahim Hakkı Paşa | İbrahim Halebı | İbrahim Han | İbrahim Havvas | İbrahim Kafesoğlu |