Orta

Alm. Mitte (f) Zentrum (n), Mittelpunkt (m), Fr. Millieu, centre, coeur (m), İng. Middle, midst, center. Başlangıçla bitişe eşit uzaklıktaki yer. Birçok kimse veya nesne arasındaki merkezi durum. Dairenin merkezi herkesin görebileceği, işitebileceği yer, meydan. Yeniçeri teşkilatında, tabur yerine kullanılan bir tabir. Yeniçerilerin kurulması ile teşkil edilen ortaların sayısı zaman zaman arttırılıp eksiltilmişse de 196 adedi Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar muhafaza edilmiştir. Ortaların bir kısmı İstanbul'da, diğerleri ise büyük vilayetlerde paşaların emrinde, devamlı vazife yapacak şekilde, bulunurlardı. Her ortanın kendine has bayrakları ve armaları vardı. Harp zamanında ortalar kendi alametlerini kurdukları çadırlarının üzerlerine koyarlardı. İlk zamanlarda her yeniçeri ortası, altmış, yetmiş, yüz kişiye kadar çıkarıldı. Cevad Paşa ise bin altı yüz kişiden ibaret, ölünceye kadar asker olanlardan meydana gelen bir birlik olarak bahsetmektedir. Yeniçeriler kaldırılınca orta tabiri de tarihe karıştı.


03 Mayıs 2014, 12:13
1030 kez okundu

Orta Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kaynama | Kaynanadili (opuntia Ficus-indica) | Kayseri | Kaz (anser) | Kaza Vekader |