Ordudonatım

Alm. Armeeausstatung (f), Fr. Service (m) du matériel, İng. Ordnance Department. Ordunun muharip birliklerine harekat kabiliyeti ve ateş kudreti sağlamakla görevli teknik hizmet sınıfı. Günün askeri birliklerinin ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojiye göre büyük gelişmeler gösteren bu sınıf, tarihte değişik isimler altında kullanıldı. Orta Asya'dan Çin'e ve diğer devletlere seferler yapan Türk ordu birliklerinin o zamanki şartlara uygun ikmal sistemleri vardı. Osmanlı Devletinde Orhan Bey tarafından temeli atılan ve Birinci Murad Han tarafından geliştirilen yeniçeri ocağındaki cebeci sınıfı, çok az bir farkla bugünkü ordudonatım sınıfının vazifelerini yapmaktaydı. Bu sınıf 1915 yıllarında Esliha müfettişliği ismini aldı. Amerika ordusunun kuruluşundan dört yüz sene önceOsmanlı ordularında bu sınıf aksamadan diğer devletlerin çok önünde görevini yerine getirmekteydi. Amerika'da 1778 yılında kurulan ordudonatımın şümulü İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre genişletilerek bugünkü hale getirildi.

Türk ordusunda, tabur seviyesindeki birliklerden başlayarak, değişik isimde personeller tarafından yürütülen bu hizmetler, 1949'da Ankara'da Ordudonatım Okulunun açılmasıyla, ordudonatım sınıfı tarafından görülmeye başlandı. Subay, astsubay ve erleri yetiştirilerek, günün modern anlayışına göre ordudonatım hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan bu okul, 1961 senesinden beri Balıkesir'de bulunmaktadır.

Kara Kuvvetlerinin organizasyonu sonucu lojistik sınıfların birleştirilmesiyle 1974 yılında Bursa'daki Porsenel Okulu da Balıkesir'e intikal ettirildi. İki okul birleştirilip İdari ve Lojistik Hizmetler Okulu ve Eğitim Merkezi olarak 6 Ağustos 1980 tarihine kadar bu isim altında faaliyette bulundu. Ancak Kara Kuvvetlerinin personel ihtiyaçlarının gün geçtikçe artması ve ihtisaslaşmaya gidilmesi sebebiyle Personel Okulu 6 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da ayrı bir okul olarak yeniden teşkil edildi. Balıkesir'deki okul da Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Görevleri: Askeri birliklere techizat, bakım ve harekat için lüzumlu olan ikmal maddelerinin tedariki, dağıtımı, depoda iken bakımı ve bu ikmalin cins ve miktarının tespitini ihtiva eder. Bu ikmal görevlerinin yanında bakım, teknik yardım, teknik haber alma, tahrip ve imha, kurtarma, eğitim, araştırma ve geliştirme gibi hizmetleri de vardır. Tabancadan en kompleks rokete, en basit motorlu araçtan en ağır tanka kadar çeşitleri yüzleri ve miktarları yüzbinleri aşan milyonlarca kalem yedek parçaları, mühimmatı ve akaryakıtı ikmal etmek, savaşın en önemli unsuru olan insanı modern harp silah, araç ve gereçleriyle desteklemek, çeşitli malzemeyi tedarik, depolama, dağıtım, bakım ve idaresini yapmak ordudonatım sınıfının vazifesidir.


03 Mayıs 2014, 12:13
985 kez okundu

Ordudonatım Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Azeri İbrahim Çelebi Kimdir | Azeri Türkçesi Edebiyatı Kimdir | Aziz Mahmud Hüdai Kimdir | Aziziye Müdafaası | Azot |