Ordu

Alm. Armee, Fr. Armée (f), İng. Army. En büyük askeri birlik. Stratejik ve taktik harekatı idare eden ve tahsis edilen ve emrine verilen birliklerin idari desteğini sağlayan, kara kuvvetlerinin manevra ve büyük sevk ve idare birliğidir. Ordu, bir karargahtan kuruluşa dahil bazı bağlı birliklerden, değişik sayıda kolordulardan meydana gelir. Türk Kara Kuvvetlerinde mevcut dört ordudan 1'inci Ordu İstanbul, 2'nci Ordu Malatya, 3'üncü Ordu Erzincan'da ve 4'üncü ordu olarak bilinen Ege Ordusu da İzmir'de konuşlanmıştır.

Konuşma lisanında kullanılan "Ordu" kelimesi silahlı kuvvetler manasına kullanılmaktadır. (Bkz. Silahlı Kuvvetler)

Ordu ile ilgili deyimler şunlardır:

Ordu komutanı: Bir orduya kumanda eden, genel olarak orgeneral rütbesindeki subay.

Ordular grubu: Stratejik bir harekatın yapılması maksadıyla iki veya daha fazla ordunun bir kumanda altında toplanmasıyla meydana getirilen kuruluş.

Ordu emir: Ordu komutanları tarafından silahlı kuvvetlerin taktik ve idari işlerinin yürütülmesi için yayınlanan emir,

Ordu hizmet birlikleri: Harekat alanının, muhabere ve idari harekat bakımından muharebe ve menzil sahalarına bölünmediği durumlarda menzil teşkilatı yerine geçebilecek, idari sorumluluğu olan Harekat Alanı Komutanı veya Kara Kuvvetleri Komutanı emrinde teşkil edilmiş Ordu Hizmet Teşkilatı.

Ordu hazinesi: Osmanlı Devletinde sefere çıkılırken orduyla birlikte götürülen çeşitli maliye defterleriyle, askeri ihtiyaçlara harcanacak paranın muhafaza edildiği özel hazine çadırı.

Ordu kadısı: Selçuklular ve Osmanlı Devletinde seferi ordunun her türlü hukuki ve şer'i meselesini çözümleyen görevli.

Önceleri bu vazifeye Kazasker bakardı. Kazaskerlerin savaşa katılmağa başlaması üzerine bu vazife ulemadan birine verildi. Yeniçeri ocağıyla birlikte ordu kadılığı da kaldırıldı.

Ordu mühimmesi: Osmanlı Devletinde, savaş zamanında seferin teferruatına ait görüşmelerin yazıldığı protokol defteri.


03 Mayıs 2014, 12:12
1059 kez okundu

Ordu Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Sorumluluk Bilinci | Adsorpsiyon | Yüzme | Yüzyıl Savaşları | Yüzük |