Mihrace

Alm. Maharadscha (m), Fr. Mahara (d) jah (m), İng. Maharajah. Eskiden İslam dünyası dışındaki bazı doğu milletlerinde devletleri idare eden ve kralın da üstünde yetkisi olan devlet başkanlarına verilen isim. Bilhassa Hindistan'da bazı hallerde bu isim nezaket icabı krallara ve yüksek makam sahibi olanlara ve Hint toplumunun kutsal olarak kabullendikleri dini liderlere de verilirdi. Kendisi bu makama sahip veya mihraceyle evlenerek bu hakkı elde eden kadınlara ise mihracene (maharane) denilirdi.

Mihraceler, Racalar gibi Hindu inancına sahiptirler. Hindistan'ın en büyük yerli devleti bir mihracelik değil de, bir Müslüman devleti olan Haydarabat Nizamlığıdır. Hindistan'ın Müslüman hükümdarları "Nizam", "Man", "Emir", "Beylerbeyi", "Bey-han" ve çoğunlukla da "Neuuap" gibi isimlerle anılmıştır. Hiçbir zaman "mihrace" "raca" ünvanını almamıştır.

Hint mihraceleri, bilhassa orijinal mücevherlerle dolu büyük servetleriyle tanınır. Sefalet içinde yaşayan Hintlilerin, mihracelerinin zenginliğine zenginlik katmakla adeta yarışmaları, batıl inançlarının en garip taraflarından birini teşkil eder.

Hindu mihracelerinin en büyükleri dahil çoğunluğu, on bir ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında, Müslüman Türklerin kurduğu devletler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Geri kalanları ise, bölgenin İngilizler tarafından ele geçirilmesinden sonra hayatlarını idame ettirmişler, hatta kendilerine iç işlerinde bağımsız idare hakkı bile tanınmıştır. Hindistan, 1947'de İngiliz idaresinden kurtulunca yeni hükümet mihracelerin haklarını geniş ölçüde kıstı. Bugünkü mihraceler, iç idarelerinde bağımsız olarak yaşamalarına izin verilen, oldukça küçük devletlerin hükümdarlarıdır.


03 Mayıs 2014, 11:50
1266 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Fil Hastalığı | Fil Vak'ası | Fildişi Sahili Cumhuriyeti | Film | Filo |