Menopoz

Alm. Menopause, Fr. Ménopouse, ing. Menopause. Yaş dönemi olarak da isimlendirilen ve kadında aybaşı halinin ve yumurtlamanın tamamen durması.

Klinik olarak menopoz, adet halinin kesilmesinden önceki ve sonraki bir dönemi belirtir. Genellikle 45-50 yaşları arasında olur. Bu yaş, belli bir dereceye kadar soya çekime bağlıdır. Bazan ani olarak, fakat genellikle, aralarının uzaması suretiyle adetler kesilir. Bu duruma hiç bir belirti eşlik etmeyebilir veya sıcak basmaları, aşırı kanamalar, depresyon ve genel durum bozukluğu belirebilir. Pek tabii ki, bu belirtileri beklemek, kadını, onları hissetmeye yönelten bir etkendir. Adet kesilmesinden sonra görülecek kanama, acilen hekime başvurulmasını gerektirir. Menopoz belirtilerinin çoğu, seks hormonlarının uygulanmasıyla giderilir; bazan da müsekkinlerin verilmesi gerekir. Kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivite azalmaz, hatta bazan artabilir. Normalde, menopozda depresyon belirmez, şayet belirecek olursa, hekim kontrolü gerekir.

Adetlerin düzensizleşmeye başladığı, cinsi olgunluk çağının son kısımları ile ihtiyarlık çağının ilk kısmı, klimakterium devri olarak isimlendirilir ki bu genellikle 45-60 yaşları arasına rastlar. Bu dönem içerisinde kadının gördüğü son adete menopoz ismi verilir. Dolayısıyla bu klimakterium dönemi, menopoz öncesi ve menopoz sonrası diye ikiye ayrılır.


03 Mayıs 2014, 11:31
938 kez okundu

Menopoz Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Lupus | Lut Aleyhisselam | Lut Gölü | Luther, Martin | Liberalizm |