Listeriyoz

Alm. Listeriosis, Fr. Listèriosis, İng. Listeriosis. Listeria Monocytogenes isimli bakteri tarafından meydana getirilen bir infeksiyon hastalığı. İnsanda olduğu kadar fare ve evcil hayvanlarda, sığırlarda, koyunlarda, ayrıca diğer bazı memelilerde de bulunur.

Doğumdan önce veya doğumdan hemen sonra çocuğa bulaşırsa, genel bir iltihabi tablo husule getirir. Bu hale tıp dilinde "perinatal listeriyoz" denir. Yetişkin listeriyozu ise bir vücut bölümüne lokalizedir. Beyin zarlarını hastalandırıp menenjit, gözde iltihap, kalpte endokardit yapabilir. Bu arada deriyi de tutabildiğini unutmamak gerekir.

Listeria monocytogenes, tabiatta yaygın olarak bulunur. Hemen her ülkede görülmektedir. Mikrobu insana taşıyan vasıtalar tam olarak aydınlatılmış değildir. Bilinen, listeriyozun bir kabakulak veya kızamık kadar bulaşıcı olmadığıdır. Bazı formları, meslek hastalığı olarak kendisini gösterir; mesela, deri listeriyozu veterinerlerde, özellikle düşük yapmış sığırlarla uğraşanlarda çok görülür. Gözde rastlanan şekli de tavuk çiftliklerinde çalışanlar, özellikle buralarda kesilmiş piliçleri satışa hazır hale getirenlerde fazladır.

Doğumdan önce bulaşma vukubulmuşsa, umumiyetle bebek ölür. Doğum sırasında bulaşırsa antimikrobik ilaçlarla tedavi imkanı vardır. Tedavi edilmeyen listeria menenjiti vakalarının % 95'i öldürücüdür. Diğer yetişkin tipleri antibiyotiklerle kolayca tedavi edilirler.


03 Mayıs 2014, 11:14
970 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Beni Mustalık Gazası | Beni Nadir | Benin | Benzaldehit | Benzen |