Küre

Alm. Kugel, Sphäre (f), Fr. Globe, sphre (m), İng. Globe, sphere. Uzayda, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sabit noktaya kürenin merkezi, eşit uzaklıklara da kürenin yarıçapı denir.

Merkezden küre yüzeyindeki herhangi bir noktaya olan mesafeye de kürenin yarıçapı denir. Kürenin iki noktasını birleştiren ve merkezden geçen doğru ise kürenin çapını teşkil eder. Kürenin kirişi, küre yüzeyi üzerindeki iki noktayı birleştiren doğrudur. Küre yüzeyinin üzerinde bulunan ve çapı, küreninkine eşit olan çembere kürenin "büyük çemberi" (çevrel çemberi) denir. Küre, bu çember boyunca kesildiğinden iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalara "yarı küre" denir.

Küre yüzeyinin alanı A= 4 p r2 olup, burada r, yarıçapı gösterir. Hacmi ise V=4/3.p r3 = 4,18.r3tür. Dik koordinat takımında merkezi başlangıçta olan kürenin denklemi x2+y2+z2=r2dir. Burada x,y ve Z, küre yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını gösterir.


03 Mayıs 2014, 11:01
1290 kez okundu

Küre Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Seyyid Yahya Şirvanı | Seyyid Şerıf Cürcanı | Seyyidet Nefıse | Seyşeller | Sezar (caius, Julius, Caesar) |