Kolloit

Alm. Kolloid (n), Fr. Colloide (m), İng. Colloid. En azından bir tanesinin çok ince dağılmış olduğu, homojen maddeler karışımı. Terim, keza dağılmış olan taneciklerin kendilerini işaret etmek maksadıyla da kullanılır. Kolloitler tabii halde de mevcuttur. Sis ve protoplazma buna misaldir. Birçok kolloid ekonomik açıdan önem taşırlar. Mesela gıda maddelerinden tereyağı ve süt birer kolloittir. Keza sabun ve deterjanlar suda kolloidal çözeltiler meydana getirir.

Kolloitlerin karakteri ve özellikleri dağılmış taneciklerin büyüklüklerinden kaynaklanır. Yoksa ayrı bir kimyevi özellikleri yoktur. Taneciklerin çapı, 10-7-10-5 cm arasındadır. Bu boyut, en basit bir molekülün büyüklüğü ile adi bir mikroskopta görülebilecek tanecik büyüklüğü arasındadır.

Kolloitlerin sınıflandırılması: Kolloidal sistemlerde dağılmış olan faza dispers faz veya iç faz, dispers fazın içinde dağıldığı faza da dispersiyon aracı veya dış faz denir. Kolloitler genel olarak bu fazların sıvı, katı veya gaz olmalarına göre sınıflandırılırlar. Eğer bir sıvı veya bir katı bir gaz içerisinde dağılmış ise bu sistem "aerosol" ismini alır. İlkine sis ikincisine ise duman misaldir.

Bir sıvı, bir sıvı içinde dağılmış ise (süt gibi) bu kolloid emülsiyon ismini alır. Bir katı, bir sıvı içinde dağılmış ise buna da "sol" veya süspansiyon ismi verilir. Bazan jel ismi de verilir (jelatin-su sistemi gibi).

Gaz tanecikleri bir sıvı içinde dağılmış olabilir. Bunlara da köpük denir. Katı maddenin dispersiyon aracı olduğu sistemler de vardır. Porözlü (süngerimsi) kayalarda petrol olması misali gibi.

Gerçek çözeltilere bir ışık demeti gönderilip yandan incelenecek olursa, optikçe boş olduğu, yani çözelti içine giren ışık demetinin tamamının geçtiği, hiç yansımadığı görülür. Halbuki kolloidal çözeltilerde ışık demeti yansır ve yandan görülebilir (pencereden bir ışık demeti girince görünmeyen toz taneciklerinin görünmesi). Kolloidal çözeltilerdeki bu olay önce Faraday daha sonra J. Tyndall tarafından incelenmiş ve bu olaya da Faraday-Tyndall olayı ismi verilmiştir. Kolloidal taneciklerin çok küçük olmasından dolayı bu olayda tanecikler değil, diffüze olmuş ışık görülür. Diffüze olmuş ışık, üstten bir mikroskopla incelenir ki bu şekil mikroskop tertibine ultramikroskop denir.


02 Mayıs 2014, 23:22
1880 kez okundu

Kolloit Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Zeyneb Bint Huzeyme | Zeyneb bint Muhammed | Zeynüddin Hafi | Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib | Zeyni Dahlan |