Ka'b Bin Züheyr

Resul-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin şairlerinden. Künyesi Ebü'l-Mudarreb'dir. Kaside-i Bürde denilen meşhur şiirin sahibidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 645 (H.26) senesinde Şam'da vefat etti. Babası, şair Züheyr bin Ebi Sülemi, annesi Kebşe binti Ammar'dır. Kardeşi Büceyr de şairdi.

Ka'b bin Züheyr, kardeşi Büceyr ile koyun güderdi. Büceyr'in, Resulullah efendimizin huzurunda Müslüman olduğunu haber Alan Ka'b bin Züheyr, Peygamberimiz hakkında uygunsuz bir takım şiirler söyledi. Peygamberimiz onun öldürülmesinin Müslümanlar için helal olduğunu bildirdi. Bunun üzerine kardeşi durumu bildirip, İslamiyeti anlattı ve Müslüman olmasını söyledi. Kısa zamanda yaptıklarına pişman olan Ka'b bin Züheyr, Resulullah'ın mescidine gelip, Resulullah'ı metheden, öven ve "Banet süad (Sevgili uzaklaştı)" diye başlayan meşhur kasidesini okuyup Müslüman oldu. Resulullah bu şiiri beğenip çok memnun oldu. Onu affederek bürdesini (hırkasını) çıkardı ve omuzlarına koydu. Bu sebeple Ka'b bin Züheyr'in kasidesi, Kaside-i Bürde ismi ile meşhur oldu. Bu kasidenin birçok şerhleri (açıklamaları) vardır. Peygamber efendimizin hediye ettiği hırka, sırasıyle Emevilere, onlardan Abbasilere, daha sonra da son temsilcileri tarafından Mısır'da Yavuz Sultan Selim Hana teslim edildi. Günümüze kadar korunan bu hırka, "Hırka-i Saadet" ismiyle meşhur olmuştur. Bugün hala İstanbul'da Topkapı Müzesinde "Hırka-i Saadet" odasında muhafaza edilmektedir.

Ka'b bin Züheyr'in Fransızca, İtalyanca ve diğer dillere çevrilen Kaside-i Bürde'sinden başka diğer kasidelerini ve şiirlerini içine alan bir de Divan'ı vardır. Divan'ı, Ebi Sa'id Şükri tarafından Şerh-i Divan-ı Ka'b ibni Züheyr adıyla şerhedilmiştir. Fuat Bostani tarafından da divanı ve kendisi hakkında Ka'b bin Züheyr adlı bir kitap yazılmıştır.

Kaside-i Bürde'den bir kısmının tercümesi şöyledir:

"Yardımını umduğum dostlar bana; senden yüz çevirdim, seni teselli edemem, dedi... Ben de onlara, çekilin yolumdan... Allahü tealanın takdir ettiği her şey elbette olacaktır, dedim... Her ananın evladı bir gün mutlak tabut üzerinde taşınacak (ölecek)... Resulullah'ın affetmesi en çok umulan şeydir..Özür beyan ederek Allah'ın Resulünün huzuruna geldim... O'nun huzurunda özür kabul edilir... Bana merhamet et, beni affet (Ya Resulallah)... Şüphesiz ki Resul (aleyhisselam) nur ve ışık saçan... Allah'ın keskin kılıçlarından yalın bir kılıçtır..."


02 Mayıs 2014, 22:54
1242 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Astırahan Hanlığı | Astigmatizma | Astragan | Astrofizik | Astronomi |