Kahin

Alm. Wahrsager, (m), Fr. Devin, (m), İng. Soothsayer, augur. Kehanette bulunan, gaipten haber verdiğini iddia eden ve fala bakan şahıs. Eskiden tabiat üstü yollardan gizli şeyleri bulma ve geleceği okuma iddiasında olan kimse. Eski Mısırlılar, Hintliler, Mecusiler, müşrik Araplar, gaipten haber veren kahinleri ruhani reis kabul etmişlerdir. Savaşlarda ve diğer mühim işlere başlarken bunlara sorup, danışmışlar ve karar vermişlerdir.

Kahinlik ve kehanet fen bilgileri yoluyla anlaşılabilen bir bilgi değildir. Çeşitli inançlarda görülen kehanet hakkında İslam dininin temel kitaplarında bazı bilgiler verilmiştir. Buralarda bildirildiği üzere İslamiyetten evvel, kahinlik çok yayılmıştı. Her kavimde meşhur kahinler yetişmişti. Kahinler cinden bir arkadaş edinip, olmuş şeyleri ona sorup öğrenir ve başkalarına bildirirlerdi. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam doğmadan evvel, cinlerden bazıları göklerin yedi kat tabakasına çıkarlar, göklere girerler ve buralara girip çıkmaktan men olunmazlardı. Göklerde melekler birbirleriyle konuşurlarken, işittiklerini gelip kahinlere haber verirlerdi. Eski devirlerde meşhur olan ve itibar edilen kahinlerden bazıları Muhammed aleyhisselamın geleceğini ve vasıflarını bu yolla haber vermişlerdir.

Sevgili Peygamberimiz doğduğu zaman, cinler göklere çıkmaktan men olundular. Göklerin kapıları onlara kapandı ve artık haber alamaz oldular. Bu hal Kur'an-ı kerimde Cin suresi 8 ve 9. ayetlerde mealen şöyle anlatılmaktadır: "Doğrusu biz (cinler topluluğu) ciddi bir surette (haber çalmak için) göğe erişmek istedik. Fakat onu sert bekçilerle (meleklerle) ve yakıcı şihaplarla (akan yakıcı yıldızlarla) doldurulmuş bulduk. Halbuki hakikaten biz, (Muhammed aleyhisselamın gönderilmesinden önce) haber dinlemek için göğün bazı kısımlarında oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa, kendini gözetleyen bir şihap (yakıcı bir yıldız) buluyor."

İslam dininde hesabın ve tecrübenin bildirmediği şeylere "gayb" denir. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Gayb, Allahü tealanın bir sırrıdır. Dilediğine dilediği kadarını açar, bildirir. Peygamberleri ve evliyası bunlardandır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: "...Kahinlik yapan ve kahine giden, sihir ve büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı kerime inanmamıştır."

İslamiyet; cinle arkadaşlık yapmayı, böyle falcılardan ve kahinlerden gayba dair bir şey sormayı ve bunların sözüne inanmayı açıkça yasaklamıştır. Cin de gaybı bilmez ve gaybe dair sözlerine itibar edilmez. Hele cinnin her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak küfür olur, imansızlık olur. Çünkü "Her şeyi bilen ve her dilediğini yapan yalnız Allahü tealadır."


02 Mayıs 2014, 22:33
2333 kez okundu

Kahin Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Muhsin Ertuğrul | Muhsin Yazıcıoğlu | Muhtar | Muhtariyet | Muhtesib |