Kahya

Alm. Haushofmeister, Houshofmeister, Verwalter, Aufseher (m), Fr. Intendent; directeur, gardien (m), İng. Steward; majordomo, warden, caretaker. Büyük konaklarda ev işlerini idare edenler. Sanat ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilenler.

Çiftlik kahyası çiftlik sahibi adına, çiftliğin işlerini çekip çeviren; dolmuş kahyası ise dolmuş yapan otomobilleri sıraya koyan, dolmuş müşterisini toplayan kişidir.

Osmanlılarda kahya ile kethüda her ne kadar eş anlamda ise de, zamanla bu iki kelime arasında kavram bakımından farklılıklar meydana geldi. Kethüdalık resmi bir devlet memuriyeti haline gelirken; kahyalık daha çok esnaf kuruluşlarında, esnaf ve zanaatkarlarla hükümet arasındaki münasebetleri yöneten yarı resmi bir memuriyet oldu.

Kahyalar önceleri esnaf şeyhlerinin, nakip veya yiğitbaşlarının yardımcılarıydı. Daha sonraları vazifeleri icabı hükümete muhatap olduklarından, nüfuzları artarak temsil ettikleri esnaf kuruluşunun tek şahsı durumuna geldi.

Seçilmiş oldukları esnaf kuruluşuna hükümetin emirlerini tebliğ ederler; narh, imalat, satışlar hususunda hükumet nezdinde tek sorumlu olarak görülürlerdi. Kahyalar, esnafla hükumet arasında tek aracı olduğundan, tayin ve terfilerine çok dikkat edilirdi.

Kahyalık 1908'de geçici olarak, 1912'de de tamamen kaldırıldı. Bu durum 1915 yılına kadar sürdü. Bu tarihten itibaren katib-i mesul adıyla kahyalık yeniden kuruldu.

Kahya kadın: Osmanlı devletinde sarayların harem bölümündeki hizmetlilerin en yüksek rütbelisidir. Acemi olarak saraya alınan cariyelerden küçük kalfalık ve oda kalfalığı yapanlar arasından seçilirdi. Amirlik belirtisi olarak eline gümüş kaplı bir değnek verilir ve padişah dairesindeki eşyaları mühürlemek için bir mühr-i hümayun taşırdı.

Sadrazamlarla, vezirlerin, diğer yüksek rütbeli memurların konaklarında da kahya kadınlar vardı. Bunlar da bulunduğu konağın harem bölümünün idarecileriydi.


02 Mayıs 2014, 22:33
1616 kez okundu

Kahya Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Yeryüzünde belli başlı dinler | Yulaf | Yumurta | Yunanistan | Hz. Yunus |