Kaht-ı Rical

bir memlekette büyük devlet ve siyaset adamları ile alimlerin bulunmaması. Osmanlı Devletinde bilhassa Tanzimattan sonra "kaht-ı rical" tabiri çok kullanılmıştır. Devlet adamlarının yetişmemesi, alimlerin çok azalması, devletin yıkılış sebeplerinden birisidir.

Büyük imparatorluk halindeki Osmanlıları yıkmanın tek şartının, onları ilimden, dirayetli devlet adamlarından mahrum bırakmak olduğuna inanan İngilizler (iki asır boyunca bu iş için uğraştılar) fen ve din ilimlerinin okutulduğu medreselerin yozlaşması için var güçleriyle çalışarak, 19. asrın sonu ve 20. asrın başında arzularına tamamen ulaştılar. Artık Osmanlıda devlet ve ilim adamı sayılabilecek çok az kimse yetişti. Bu bakımdan o zamanlar kaht-ı rical tabiri günlük lisanda çok kullanılır oldu.


02 Mayıs 2014, 22:33
1633 kez okundu

Kaht-ı Rical Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

İdris-i Bitlisı | İdrisı | İdi Amin | İdil Bulgar Devleti | İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı |