Kadiriyye

İslamiyette meşhur tarikatlardan biri. İslam alimi ve tasavvuf büyüklerinden olan Abdülkadir Geylani hazretlerinin yoludur. İslamiyette tarikat, Allahü tealanın sevgisine kavuşturan yol demek olup, insanların dinin emir ve yasaklarına kolaylıkla uymalarında yardımcıdır (Bkz. Tarikat).

Ehl-i sünnet itikatına bağlı tarikatların en önemlilerinden olan bu tarikat, 12. asırda Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin ismine izafeten Kadiri ismini almıştır. Önce Hindistan Müslümanları, sonra da Türkler arasında çok yayılmıştır. Bu yol tasavvufta iki ana koldan "vilayet yolu" olarak isimlendirilen yoldur ve Peygamber efendimizden hazret-i Ali, sonra Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhüm) vasıtasıyla gelmektedir. "Nübüvvet yolu" ise bundan başkadır. Bunlardan sonra, sıra ile on iki imamın evladına verildi (Bkz. İmam). Bütün evliyaya gelen feyzler bunlardan gelmeye devam etti. Abdülkadir Geylani kemale gelince bu vazife ona verildi. Ondan sonra kimseye verilmeyip, kıyamete kadar, vilayet yolundan yürüyen herkese, feyz, rüşd ve hidayet onun ruhaniyetinden ve onun vasıtasıyla gelmektedir. Her asırda yetişen velilerin feyz kaynağı odur.

Kadiri tarikatında olanlar, Allahü tealanın ismini sesli olarak zikrederek olgunlaşırlar. Her yolun kendine has edep ve uygulaması icab eden usulleri olduğu gibi, Kadiriliğin de kendine göre usulleri vardır. Memleketimizde de yaygın olarak bilinen Kadiri tarikatı son yüzyılda ehil olmayanların eline geçtiğinden aslından çok uzaklaşmıştır. (Bkz. Abdülkadir-i Geylani)


02 Mayıs 2014, 22:32
1202 kez okundu

Kadiriyye Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Efedrin | Efektif | Efemerid (ephemeroidea) | Efendi | Efendi Kapısı |