Hüseyin Paşa (ohrili)

on yedinci yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından. Ohrili bir timarlı sipahinin oğludur. Bostancı Ocağında yetişti. Bostanbaşılık, Yeniçeri Ağalığı ve Rumeli Beylerbeyliği yaptı. Vezirlikle Divan-ı Hümayunda bulunurken Güzelce Ali Paşanın yerine Veziriazam oldu (Mart 1621).

Sultan İkinci Osman Hanın Lehistan Seferinde bulundu. Hotin önündeki savaşta meşhur gazilerden Karakaş Mehmed Paşanın düşmana hücum esnasında ona yardım etmeyerek şehadetine sebeb olduğundan azledildi (Ağustos 1621).

İkinci Osman vakası sırasında Dilaver Paşanın ocaklılar tarafından öldürülmesi üzerine ikinci defa Veziriazamlığa getirildi. Ancak isyan giderek büyüdü. Sultan Osman, Üsküdar'a geçip Bursa'ya gitmek istediyse de Hüseyin Paşa ile Bostanbaşı bunu uygun bulmadılar ve Padişahın Ağa Kapısına gitmesini istediler. Hüseyin Paşa Şehzadebaşı'ndaki yeniçerileri ikna ederek Sultan Osman'ı Ağa Kapısına götürdü. Ancak Sultan Osman, Ağa Kapısından alınıp Orta Camiye götürüldüğü esnada Hüseyin Paşayı yakalayan asi yeniçeriler derhal öldürdüler. O ölüm anında; "Yoldaşlar, padişahınız Ocağınıza sığındı, mürüvvet sizindir, padişahınızı bu hakarete layık görmeyin!" diye yalvardı.

Sultan İkinci Osman Han Yeni Odalara getirildiği sırada yolda Hüseyin Paşanın cesedini görünce ağlayarak; "Bu mazlum bi-günah idi. Her zaman bana kul hakkında iyilik söylerdi. Bunun sözünü dinleseydim başıma bu işler gelmezdi!" demiştir.

Hüseyin Paşa Beşiktaş'ta Yahya Efendi Türbesi mezarlığına defnedildi. Paşanın memleketi Ohri'de pekçok hayırlı eserleri mevcuttur. Ayrıca Çırağan Sarayının bulunduğu yerde bir mevlevihane yaptırmıştır.


02 Mayıs 2014, 22:22
1024 kez okundu

Hüseyin Paşa (ohrili) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Erol Güngör | Eroin | Erozyon | Ertuğrul Faciası | Ertuğrul Gazi |