Hüseyin Kazım Kadri

siyaset adamı, yazar. 1870 yılında İstanbul'da doğdu.

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde ilköğrenimini, Mülkiye Mektebini, İzmirİngiliz Ticaret Mektebini bitirdi. Kendi kendini yetiştirdi. Arabi, Farisi, İngilizce, Fransızca, Latince ile Grekçe yani Rumcayı öğrendi. ziraat tahsili için Almanya'ya gitti. Dönüşünde Aydın vilayeti Muhasebe Kaleminde, İstanbul Maliye Nezareti Mektubi Kaleminde ve Hariciye Nezaretinde memurluklarda bulundu. Darüşşafaka Lisesinde astronomi öğretmenliği yaptı. Bir sene Manisa'daki çiftliklerine çekilerek çiftçilikle uğraştı. 1908 Meşrutiyetten sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahid ile Tanin Gazetesi'ni çıkardı.Samsun,Selanik mutasarrıflıklarında, Halep valiliğinde, İstanbul Şehreminliğinde, vali vekilliğinde, Selanik valiliğinde çalıştı. 1912'de Meclis-i Meb'usan'a Manisa mebusu olarak girdi.İttihatçılar tarafından tekrar Selanik valiliğine gönderildi (1912). Rumeli Balkan Harbi ile kaybedilince, İttihatçılarla arası açıldı ve Beyrut'a gitti (1914). Büyük TürkLügati'ni hazırlamaya başladı.Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğundan ayrılması üzerine, yerliler tarafından Beyrut valiliği teklif edildi. Fakat kabul etmedi. İstanbul'a gelerek yeniden siyasi mücadeleye başladı. Mütarekede Meclis-i Meb'usan'a Aydın mebusu olarak girdi ve ikinci başkan oldu.

İşgal kuvvetlerince meclisin dağıtılması üzerine, aynı sene, Tevfik Paşa kabinesinde Ticaret, Ziraat ve evkaf nazırlıklarında bulundu. Ankara hükumeti ile olan anlaşmazlığı çözmek için Müşir Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki heyette bulundu. Bilecik mülakatında uzlaşmanın imkansız olduğunu görerek istifa etti.

Ticaretle uğraşmaya başladı. Son yıllarını Beylerbeyi'ndeki yalısında geçirdi.Hava değişimi için gittiği Tarsus'ta öldü. Naşı İstanbul'a getirilerek Küplüce Mezarlığına gömüldü (1934).

Ölümünden iki yıl önce değerli kütüphanesini Üsküdar'da bulunan Selim Ağa Kütüphanesine bağışladı. Dini eserlerinde Şeyh Muhsin-i Fani takma adını kullandı. Altmışa yakın eseri vardır.

Hak ve Hakikat, Felaha Doğru, İstikbale Doğru, İslam'ın Avrupa'ya Son Sözü, Yirminci Asırda İslamiyet, Arnavutlar Ne Yaptı? Çar Nikola'ya Açık Mektub, 10 Temmuz İnkılabı ve Netayici, Nüzul, Beyan, Tarih Hatıraları, Büyük Türk Lügati, İnsan Hakları Beyannamesinin İslam Hukukuna Göre Izahı eserlerinin belli başlılarıdır.


02 Mayıs 2014, 22:21
1057 kez okundu

Hüseyin Kazım Kadri Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Ultrasonografi (ultrason) | Ultraviyole Işınları (mor Ötesi Işınlar) | Ulu Cami Külliyesi (adana) | Ulubatlı Hasan | Uluğ Bey |