Hidrat

Hidratlar, iyonlarla (H+ iyonu gibi), kovalent moleküllerle (H2SO4 gibi) veya daha yaygın olarak iyonik tuzlarla (CuSO4 gibi) teşekkül eder. Hidratların özellikleri komponentlerinkinden farklılıklar gösterir. Mesela bakır sülfat beş su (CuSO4. 5H2O) mavi renkli bir kristaldir. Halbuki susuz bakır sulfat (CuSO4) renksizdir. Hidratlar fiziki olarak su varlığı göstermezler. Yani hidrate bir bileşik nemli gibi görünmez.

Hidratlar, bir tuzun çözeltisi buharlaştırma işlemine tabi tutulurken teşekkül edebilirler. Fiziksel olarak mevcut olan su gittiğinde geriye kimyasal olarak bağlı olan hidrat suyu kalır. Hidratasyon veya dehidratasyon (bağlı suyun ayrılması) reaksiyonlarında kristal yapıda değişiklik de sözkonusudur. Mesela susuz nikel sülfat (NiSO4) kübik kristal yapıdayken yedi sulu nikel sülfat (NiSO4.7H2O) rombik yapıdadır. Bir bileşiğin birden fazla hidrat şekli olabilir. Mesela bakır sülfatın 1 mol su, 3 mol su ve 5 mol su ihtiva eden hidratları vardır.


02 Mayıs 2014, 22:17
4406 kez okundu

Hidrat Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Hastalıklar | Hastane | Hat | Hatay | Hatem-i Taı |