Fahreddın Mübarek Şah

alim ve şair. 1126 senesinde Lahor'da doğdu. Asıl ismi Muhammed'dir. İyi bir tahsil gördü. Arabi ve Farisi'yi öğrendi. Gurlular sarayına gelerek hükümdarlardan iltifat gördü. Zamanının büyük alimlerindendi. Ayrıca şairdir ve şiirleri tasavvufidir. Fahrüddevle ved-din, Melik-ül-Kelam lakablarıyla anıldı. 1206 senesinde vefat etti.

Eserleri: 1196'da tamamladığı Şecere-i Ensab adlı eserini Gur Hükümdarı Kutbeddin Ay Beg'e sundu. Bu eserinde Türk tarihi, Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk etnolojisi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. Türkçenin Arabi'den sonra en mükemmel dil olduğu hakkında bilgiler de vardır. Aynı zamanda Türklerin teşkilatçı bir millet olduğunu savunmaktadır.

Rahiku't-Tahkik, Nesebname, Medhal-i Manzum der İlm-i Nücum (Ele geçmemiştir.), Lübab-ül-Elbab (şiir kitabı), Kitabu Adab-il Harb Veş-Şecaa (Tarih bilgilerini anlatan kitabıdır).


02 Mayıs 2014, 21:27
946 kez okundu

Fahreddın Mübarek Şah Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Halvet | Halvetiyye | Haliç | Halid Bin Sa'ıd | Halid Bin Sinan Abesı Aleyhisselam |