Eosinofil

Alm. Eosinophile (m), Fr. Eosinophile (m), İng. Eosinophil. 11-14 mikron büyüklüğünde, toparlak, eosin boyası ile parlak kırmızı renge boyanan lökosit (akyuvarlar) türü. Eosinosit de denir. En doğru ismi "eosinofil gronulosit"tir. Kırmızı kemik iliğinde yapılırlar. Kanda yaşama süreleri 1,2 haftadır. Akyuvarların % 1-4'ü eosinofildir. Bir milimetreküp kanda ortalama 70-200 kadar eosinofil bulunur. Diapedez (kılcal damardan dokuya geçme), amöboit hareket (dokuda ilerlemeyi sağlayan amipsi hareket), fagositoz (yeme, artık ve yabancı maddelerin hücre tarafından yenmesi) gibi kabiliyetlere sahiptir. Hücre boyandığı zaman granüller (tanecikler)ihtiva ettiği görülür.

Vazifeleri: Yabancı proteinleri etkisiz hale getirip, vücuda zararlı olmalarını engellemektedir. Ayrıca görevi bitmiş kan pıhtılarını eritmekte ve antijen-antikor kompleksini parçalamakta rol oynadıkları sanılmaktadır.

Eosinofili: Eosinofil hücrelerin sayısının normalin üstüne çıkması demektir. Saman nezlesi, astım ve diğer allerjik hastalıklarda, bazı deri hastalıklarında, parazit (asalak)lerin yaptığı hemen hemen bütün hastalıklarda kalın barsak ülserlerinde, ışın tedavisinde ameliyatla dalak çıkarıldıktan sonra kan yapıcı sistem hastalıklarında, bazı böbrek hastalıklarında, bazı tümörlerde, lösemilerin bazı türlerinde ve bazı zehirlenmelerde eosinofili sıklıkla gözlenir. Özellikle parazitlerin sebeb olduğu hastalıklarda eosinofil sayısı normalin 10-50 katına çıkabilir.

Eosinopeni: Eosinofil granolositlerin sayısının kanda azalmasıdır. Eosinopeni enfeksiyonlarda ve bazı ameliyatları takiben görülür.


02 Mayıs 2014, 21:19
1271 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Katran | Katran Ağacı (cedrus Libani) | Katsayı | Katib Çelebi | Kauçuk |