Enis Behiç Koryürek

edip ve şair. 1891 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk tahsilini Üsküp ve Selanik idadilerinde yaptı. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler okuluna girdi. 1914'te bitirdi. Bükreş, Budapeşte şehbenderliklerinde bulundu. 1921'de Türkiye'ye döndü. İstanbul'da Kurtuluş Savaşını destekleyen Müdafa-i Milliye adlı gizli bir teşkilata katıldı.

Edirne Hukuk İşleri Müdürlüğünde, Ankara Ticaret Muahedeleri Dairesi Reis Muavinliğinde, Yüksek İktisat Meclisi Umumi Katipliğinde çalıştı. Ekonomi Bakanlığı İş Dairesi Reisliği yaptı.

Servet-i Fünuncuların etkisinde kalan Enis Behiç, ilk şiirlerini Şehbal Dergisi'nde yayınladı. Daha sonra Ziya Gökalp'ın etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi. Milli Edebiyat akımına katıldı. 1946'dan sonra tasavvufi şiirler yazmaya başlayan Enis Behiç, Ekim 1949 senesindeAnkara'da öldü.

Eserleri: Miras (1927), Varidat-ı Süleyman'dır.


02 Mayıs 2014, 21:19
960 kez okundu

Enis Behiç Koryürek Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Tere (lepidium Sativum) | Tereke | Terementi (terebinthina) | Tereyağı | Tereyağı Ağacı (persea Gratissima) |