Enverı

manzum tarih yazarı. On beşinci asırda yaşamıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Düsturname isimli eserinden anlaşıldığına göre, Fatih Sultan Mehmed ve İkinci Bayezid Han devirlerinde yaşamıştır. Veziriazam MahmudPaşanın maiyetinde Eflak, Midilli ve Bosna seferlerine katılmıştır. Arabi ve Farisi lisanlarını öğrendi.

Eserleri:

Düsturname; Mahmud Paşanın emriyle 1564-65 senesinde tamamladı. Eser, manzum tarih kitabıdır. Mükremin Halil Yınanç tarafından neşredilmiştir.

Teferrücname isimli eserini Fatih Sultan Mehmed Han için yazmıştır. Enveri, şair olmaktan çok tarihçi olarak tanınır.


02 Mayıs 2014, 21:19
1185 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Tasarruf | Tasavvuf | Tatarcık (phlebotomus Papatasii) | Tatarcık Humması | Tatarlar |