Entalpi

Alm. Enthalpie, Fr. Enthalpie, İng. Enthalpy. Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne Alan bir termodinamik fonksiyon. Kimyasal reaksiyonların çoğu sabit baskıda yürür. Hacim değiştiğinde dış baskıya karşı bir iş yapılmış olur. Böyle bir reaksiyonda iç enerji değişmesinde bu iş ile serbest hale geçen veya alınan enerji birbirinden ayrı göz önüne alınır. Bu sebeple sabit basınç altında yürüyen bir kimyasal reaksiyonda hal değişmelerini göstermek için bir hal fonksiyonu kullanılmıştır. Bu da "entalpi"dir.

DH = E + PV

denklemi ile belirtilir. Burada H entalpi, E iç enerji, P basınç, V de hacimdir. İç enerjide olduğu gibi bir sistemin mutlak entalpisini de tayin etmek imkansızdır. İç enerji, basınç ve hacim, hale bağlı miktarlar olduğundan entalpi de geçilen yollar ne olursa olsun sadece ilk ve son hallere bağlıdır. Bu sebeple miktar, iki halin farkı şeklinde ifade edilir ve:

DH = DE + P. DV (Sabit basınçta)

yazılır. Böylece entalpi değişmesi (H2- H1), dönüşüm sırasında sistemdeki iç enerji değişmesiyle, dışla alınıp verilen mekanik işin toplamı olur.


02 Mayıs 2014, 21:18
1495 kez okundu

Entalpi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Cıvata | Çıyan (scolopendra Cingulata) | Clinton, Bill | Çobanaldatan (caprumulgus Europeus) | Çobançantası (capsella Bursa Pastoris) |