Duvar Gazetesi

Duvara asılmak suretiyle haberlerin duyurulduğu gazete. Gelişmemiş ülkelerde, küçük yerleşim merkezlerinde, önemli meydanlara, halkın görebileceği yerlere asılan basit gazete.

Halkının gazete alamayacak derecede fakir olması veya gazete basım ve dağıtımının pahalı olduğu devletlerde çıkarılır. Devletin önemli gördüğü haberler, Resmi haber ajansları vasıtasıyla gazete halinde hazırlattırılıp ilan tahtasına veya belli bir yere asılır. Bu iş için hususi memurlar tayin edilir. Duvar gazeteleri, halkın dikkatini daha çok çekmek için, yazıdan ziyade resimlerle süslenir. Bununla beraber basının hür olmadığı Afrika, Güney ve Orta Amerika, Çin gibi ülkelerde de duvar gazetesi yaygındır. Çünkü devlet, vatandaşın istediği haberi değil, devletin bildirdiği haberi öğrenmesini ister.

Okulların ve çeşitli eğitim-öğretim kurumlarının kendi bünyelerinde çıkarıp, okulun belli bir yerine astıkları gazetelere de duvar gazetesi denir. Bu gazeteler daha çok öğrencileri teşvik için yapılır. İçinde makale, haber, karikatür, şiir ve çeşitli konuları anlatan bilgiler yer alır. Bu gazeteler tek sayfadan ibarettir. Bir komisyon veya öğrenci (Gazetecilik Kolu) tarafından çıkarılır.


02 Mayıs 2014, 20:58
1176 kez okundu

Duvar Gazetesi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Ulufe | Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ılo) | Uluslararası Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı (oecd) | Uluslararası Fonetik Alfabe (ıpa) | Uluslararası Karayolu Transit Antlaşması (tır) |