Dukakinzade Ahmed Bey

Osmanlı şairlerinden. Sultan İkinci Bayezid Hanın damadı Mehmed Paşanın Gevher-i Mülk Sultandan doğan oğludur. Sultan İkinci Bayezid Hanın torunu ve Yavuz Sultan Selim Hanın hemşirezadesi, büyük sipahi ve zeamet sahibi bir sancak beyiyken, hepsini terk ederek zühd, takva, tevekkül ile Hak tealaya yönelerek ibadetle meşgul oldu. İstanbul'da vefat etti. Mutasavvıf bir şairdir. Bu sahada güzel şiirler yazmıştır. Şiirlerini ihtiva eden Divan'ı, İstanbul kütüphanelerinde mevcuttur. Bir nüshası, Ali Emiri Efendi kolleksiyonu arasında, Millet Kütüphanesi Manzum eserler sırasında numara 15'te kayıtlıdır.

Şiirlerine örnek:

Zeyn etmek içün Cennet'e insan iledürler Kulluğa ana Huri vü gılman iledürler

Can Yusufını Mısr-ı vücudunda bulursan Ken'an iline ismini sultan iledürler

Vaiz, bizi korkutma, Cehennem'de od olmaz Her kişi odun, yanmağa bundan iledürler


02 Mayıs 2014, 20:57
1232 kez okundu

Dukakinzade Ahmed Bey Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kruvazör | Kruşçev (hruşçev), Nikita Sergeyeviç | Kriket | Kriko | Kriminoloji |