Debbusı

Mukayeseli Hukuk ilminin kurucusu ve Hanefi fıkıh alimi. Künyesi Ebu Zeyd olup, ismi Ubeydullah bin Ömer bin Isa ed-Debbusi'dir. Semerkant'ta bir kasaba olan Debbuslu olduğu için Debbusi diye meşhur oldu. Buhara'nın meşhur yedi kadısından biridir. 1039 (H. 432) yılında Buhara'da vefat etti.

Debbusi, dört mezhebin fıkhını, Ebu Cafer bin Abdullah'tan tahsil etmiştir. Maveraünnehr'in en meşhur fıkıh alimlerinden olan Debbusi, Buhara ve Semerkant'ta büyük zatlarla birçok ilmi müzakerelerde bulunmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Debbusi hazretlerinin yazdığı eserler, İslam hukukçularına rehber olmuştur.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

1) Kitab-ül-Esrar fil-Usul vel-Füru': Fıkıh kitabıdır. Özellikle İmam-ı Şafii'nin ictihat ve delillerini de zikreden bu eserin, asıl konusu Hanefi fıkhı olmasına rağmen, mukayeseli hukuka önem verilmiştir. 2) Kitabu Takvim-il-Edille fi Usul-il-Fıkh: Fıkıh usulü ilmine dairdir. 3) El-Emed-ül-Aksa: Tasavvufa dair bir eserdir. 4) Te'sis-ün-Nazar: Mukayeseli hukuk alanında yazılmış ilk eserdir. Debbusi bu eserinde bir meseleyi ele alarak, o meseleye dair birçok fıkıh aliminin ictihatlarını belirtmiştir. Yetmiş beş kadar, ana kaide açıklanmaktadır. Bu eser basılmıştır.

Ayrıca Hazane fetva kitabı ve İmam-ı Muhammed'in Cami-ul-Kebir'ine şerhi vardır.


02 Mayıs 2014, 20:47
1042 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Alemdar Mustafa Paşa Kimdir | Alev | Alev Makinası | Alevi | Alfabe |