Cafer Çelebi

on beşinci asır divan edebiyatı şair ve yazarlarından ve bu asrın meşhur alimlerinden. Tacizade Cafer Çelebi adıyla tanınır. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. 1515 yılında bir iftiraya kurban giderek hayatından olmuştur.

Daha ziyade nesirleriyle tanınan Tacizade Cafer Çelebi, Türkçe, Farsça kaside ve gazeller de söylemiştir. Ayrıca 15. asrın kuvvetli bir mesnevi şairidir. İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında Nişancılık ve Kazaskerlik vazifeleri görmüş, Yavuz'un Şah İsmail'e gönderdiği mektup ve Çaldıran Fetihnamesi bunun tarafından kaleme alınmıştır. İlmine çok hürmet ve iltifat eden Yavuz Sultan Selim, onu sohbet meclislerinde bulundurduğu gibi, Şah İsmail'in haremlerinden Çaldıran'da ganimet olarak ele geçirilen Taçlı Hatun'u vererek ayrı bir iltifat göstermiştir. Yavuz, Cafer Çelebi'nin hayatını bir iftira yüzünden kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüntülü günler geçirmiştir.

Cafer Çelebi'nin en güzel ve en kıymetli eserlerinden biri Hevesname isimli mesnevisidir. Hevesname, en mühim bölümleriyle İstanbul'u, İstanbul'un medeni ve tabii güzelliklerini tasvir eden orjinal bir mesnevidir. Eser bir münacat ve nat'tan sonra, mühim olarak İstanbul'u, Galata'yı, Ayasofya ve Fatih camilerini, saray ve kasırları, hamam, imaret, semaniye, darüşşifa gibi tesisleri; Eyüp Sultan ve Fatih'in kabirleri dolayısıyla İstanbul'un manevi değerini ve bu arada Ebu Eyyub Ensari kabrinin, Akşemseddin tarafından nasıl keşfedildiğini, Fatih Sultan Mehmed'in 31 yıl nice şahlara hakim olan saltanatını, kabrinin nurlu güzelliğini, başka imaretleri ve Kağıthane'yi vb. bölümleri tasvir halinde yazmış, buna bir takım hasbihaller, tenkitler ve muhtelif mevzularda bölümler katmıştır. Yer yer, gazeller ve terci-i bendlerle de süslenen Hevesname ifadesinin tabiiliği, güzelliği ve verdiği bilgiler bakımından, mühim ve kıymetli bir mesnevidir.

Mesnevisinin gerek tasvir ettiği yerler, gerek anlattığı hikayeler bakımından yeni ve orjinal eser verme taraftarı bir sanatkar olarak, ayrı bir hususiyet gösterir. Cafer Çelebi'nin bu eserinden başka bir Divan'ı zamanın bazı mühim vak'aları hakkında bilgiler ihtiva eden ve çok beğenilen bir Münşeat'ı bir de Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi adlı yine mühim bir eseri vardır. Gazelleri hayli güzel ve sağlam bir söyleyişle kaleme alınmıştır. Bu gazellerde kuvvetli şahsiyeti görülür.


02 Mayıs 2014, 20:22
1263 kez okundu

Cafer Çelebi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Marxizm | Mariana Adaları | Mariye (radıyallahü Anha) | Masa Tenisi | Masaj |