Cağalazade Sinan Paşa

Kanuni Sultan Süleyman Han devrinin sadrazam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptan-ı Derya Piyale Paşaya esir düşerek İstanbul'a getirildi. Müslüman olup ilim tahsil eden Sinan Paşa, Yusuf Sinan adını aldı.

Önceleri Kapıcıbaşılık ve Silahtarlık hizmetlerinde bulundu. 1575'te Yeniçeri Ağalığı vazifesiyle saraydan ayrıldı. Bu arada Mihrimah Sultanın torunu ile evlenerek hanedana intisab etti. Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad Han devirlerinde Erzurum, Bağdat, Van vesair eyaletlerin valiliklerinde bulundu.

17 Eylül 1583'te Revan muhafızı oldu. Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte İran muharebelerine iştirak etti. Özdemiroğlu'nun vefatı üzerine 24 Ekim 1585'te serdar kaymakamlığına getirildi. Tebriz'in fethinde ve daha sonraki İran savaşlarında büyük hizmetleri görüldü. Mesih Paşanın sadrazamlığı döneminde İran Serdarı iken, sonra Bağdat ve havalisi serdarlığı uhdesine verildi. Tebriz'i ve Tiflis'i İranlıların kuşatmalarından kurtardı. 17 Temmuz 1591'de Kaptan-ı Derya oldu. Eğri Seferine katıldı. Haçova Meydan Muharebesinde düşmanı arkadan vurarak kesin Zafer elde edilmesini sağladı. Bu başarısı üzerine sadrazamlığa getirildi. Aynı yıl Şam valiliğine sonra yine 1599'da Kaptan-ı Deryalığa tayin edildi. Bu vazifesine ilaveten 1604'te Doğu Seraskeri oldu. Ancak bu seferinde muvaffak olamadı. Diyarbakır'da hastalanan Sinan Paşa, 1605'te orada vefat etti.

Cengaver ve pek cesurdu. İstanbul'da Cağaloğlu Camii-i şerifi ile Tabak Yunus'ta iki mescidi olup, Fethiye Camii yanında da bir medrese ile bir de mektep yaptırmıştır. Caminin sarayının ve hamamının bulunduğu semte sonradan Cağaloğlu denilmiştir. Vezirlik müddeti kırk gün kadardır.


02 Mayıs 2014, 20:22
900 kez okundu

Cağalazade Sinan Paşa Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Hava Otobüsü | Hava Sahası | Hava Trafik Kontrol | Hava Tüneli | Hava Yastığı |